Verbeterde  Risicoklassen- indeling versie 2022 online

Volmachten

Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 versie 2022 gepubliceerd

30 mrt 2022 1 minuut

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen (deel A). Met het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) nodig zijn. Een belangrijk instrument dus, voor het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingssystemen.

De VRKI 2.0 versie 2022 geldt sinds 1 januari 2022
Tot april 2022 geldt een overgangsperiode voor de VRKI 2.0 versie 2021.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • De attractiviteitenlijst bevat een aantal wijzigingen.
  • Het intakedocument en de definitie ervan zijn aangepast. Nu is helder omschreven dat het document altijd ter ondertekening aan de verzekeraar wordt aangeboden bij risicoklasse 4 en/of wanneer afgeweken wordt van de geadviseerde maatregelen.
  • De VRKI is aangepast naar aanleiding van de gewijzigde regels op het gebied van waardeberging (kluizen). Paragraaf 4.2 is gewijzigd en bijlage 1 is vervallen.
  • In paragraaf 7.5 werd verwezen naar GPRS. Dit is vervangen voor overdrager mobiel netwerk. De figuren in de paragraaf zijn hierop aangepast.
  • De lay-out is gewijzigd en waar nodig zijn teksten aangescherpt.

De VRKI-documenten versie 2022 direct downloaden kan hier

Bron: CCV en Verbond van Verzekeraars

Ook interessant voor u