Ondersteuning bij verzekeringsfraude

Volmachten

Spoorboekje Fraudebeheersing Volmachten is vernieuwd

21 dec 2022 1 minuut

Vertrouwen is essentieel in onze branche. Ook bij Avéro Achmea gaan we uit van vertrouwen. Toch weet u net zo goed als wij dat sommigen hier misbruik van maken. Het Fraudespoorboekje van de NVGA geeft gevolmachtigden praktische ondersteuning bij de beheersing van verzekeringsfraude.

Het nieuwe Fraudespoorboekje staat op Volmachtbeheer
De werkgroep Fraudebeheersing Verbond/NVGA gaf akkoord op een update van het Spoorboekje Fraudebeheersing Volmachten. De leidraad is vernieuwd en ook de matrix gegevensuitwisseling is geactualiseerd.

U vindt de nieuwe versie van het Fraudespoorboekje op de website van Volmachtbeheer.

Vragen over fraudebeheersing of het spoorboekje?
Neem gerust contact op met onze branchespecialisten:
• René van Harrewijn: rene.van.harrewijn@achmea.nl | 06 511 42 304
• Sergio Petrone: sergio.petrone@achmea.nl | 06 132 39 894

Ook interessant voor u