Impact van long COVID is groot

Volmachten

Ruim 1.200 WIA-beoordelingen door corona

24 nov 2022 1 minuut

In de eerste 9 maanden van 2022 voerde UWV 1.239 WIA-beoordelingen uit bij mensen met langdurige coronaklachten. De meeste mensen zijn volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dat blijkt uit de actuele gegevens over de WIA-beoordelingen. De nieuwe cijfers laten weer zien dat de impact van long COVID op het leven van mensen groot is.

Zo bepaalt UWV wie een WIA-uitkering krijgt
Werknemers die 2 jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken, hebben mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA). UWV bepaalt of mensen daarvoor in aanmerking komen.

Bij de WIA-beoordelingen kijkt een verzekeringsarts naar de beperkingen en de (resterende) arbeidsmogelijkheden van een cliënt. Een arbeidsdeskundige kijkt vervolgens welk werk iemand nog kan doen. En hoeveel iemand daarmee kan verdienen ten opzichte van het oude loon. De achteruitgang ten opzichte van dat oude loon bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit verklaart ook dat bij mensen met vergelijkbare klachten de WIA-beoordeling verschillend kan uitpakken. Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft geen recht op een WIA-uitkering.

Meeste mensen volledig arbeidsongeschikt door long COVID
In juni maakte UWV voor het eerst gegevens bekend over de WIA-beoordelingen die UWV sinds dit jaar doet bij mensen die al 2 jaar ziek zijn door coronaklachten. In de eerste 5 maanden van 2022 waren er 736 beoordelingen. Sindsdien steeg het aantal naar 1.239 beoordelingen eind september.

In 84% van de gevallen wordt een uitkering toegekend. Dat beeld is vrijwel onveranderd ten opzichte van de cijfers tot en met mei (85%).

In een klein aantal gevallen (9% van het totaal) betreft het dan een IVA-uitkering vanwege volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid. In de meeste gevallen, 50% van het totaal, betreft het een WGA 80-100 uitkering waarbij iemand nu volledig arbeidsongeschikt is, maar verbetering van de belastbaarheid niet wordt uitgesloten. 25% van de mensen krijgt een uitkering vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA 35-80).

Lees meer over onderzoek naar langdurige coronaklachten
Op de website van UWV.

Bron: UWV

Ook interessant voor u