Vanaf 1 april Protocol bij betalingsachterstanden

Volmachten

Protocol bij betalingsachterstanden: zaken om niet te vergeten

26 mei 2021 1 minuut

Voorkomen dat mensen met financiële problemen onverzekerd raken en dieper in de schulden wegzakken. Daarvoor ontwikkelde het Verbond van Verzekeraars het Protocol bij betalingsachterstanden. Op 1 april ging het Protocol in.

Zo gaat u om met betalingsachterstanden
In het Protocol staat hoe verzekeraars van het Verbond en samenwerkende volmachten omgaan met betalingsregelingen en andere mogelijkheden om betalingsachterstanden op te lossen. Het is daarom belangrijk dat u de uitgangspunten van het Protocol opneemt in uw procedures en werkinstructies. Misschien moet u zelfs uw acceptatie- en debiteurenbeleid aanpassen.

En werkt u samen met premie-incasso bemiddelaars? Dan moet u in de samenwerkingsovereenkomst aanvullende afspraken opnemen. Zodat ook zij het Protocol naleven.
 
Dit zijn de belangrijkste zaken om niet te vergeten

  • Bekijk per klant of wanbetaler in dit geval wel of niet acceptabel is. Ook al was een klant in het verleden een wanbetaler. Een gewijzigde situatie (bijvoorbeeld een nieuwe baan) kan ervoor zorgen dat de premies nu wel op tijd betaald kunnen worden. 
  • Wijs klanten actief op de mogelijkheid om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen bij (tijdelijke) betalingsproblemen.
  • Maak duidelijke afspraken met uw incassopartners. Deze incassopartners zijn NVI of SCRM gecertificeerd.
  • Werk zo veel mogelijk mee aan een betalingsregeling in het kader van een schuldhulpverleningstraject.
  • Heeft een klant aantoonbaar succesvol een schuldsaneringstraject afgerond? Wijs de klant in het acceptatieproces dan niet af vanwege eerder royement wegens wanbetaling.
  • Zorg ervoor dat uw klanten op uw website kunnen lezen wat de risico’s van wanbetaling zijn. Ook hoeveel en wanneer uw klant een aanmaning kan verwachten en wat er gebeurt na een opschorting van de dekking of royement. Deze informatie verstrekt u ook bij de (2de) herinnering.

Ook interessant voor u