Tijdens webinar tips om fraude te herkennen

Volmachten

Eyeopeners en praktische tips over Fraude & Regres

24 mei 2023 1 minuut

Op maandag 17 april schoven meer dan 150 gevolmachtigd agenten aan bij ons webinar over Fraude & Regres. In een panelgesprek namen experts de adviseurs mee in actuele ontwikkelingen rond fraude en fraudedetectiemethoden. Veel inzicht en tips die helpen om nieuwe vormen van fraude te herkennen en er in de praktijk mee om te gaan.

Fraude signaleren en melden
Vertrouwen is essentieel in onze branche. Ook bij Avéro Achmea gaan we uit van vertrouwen. Toch weet u net zo goed als wij dat sommigen hier misbruik van maken. Het Fraudespoorboekje van de NVGA geeft praktische ondersteuning bij de beheersing van verzekeringsfraude. U vindt het Fraudespoorboekje op de website van Volmachtbeheer en als bijlage van het Handboek Volmacht Inkomen. 

Onze afdeling Regres is er ook voor u
De uitkering van de loondoorbetalingsverzekering verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Dat is de belangrijkste taak van de afdeling Regres. Daar ondersteunen we Volmachten Inkomen bij Avéro Achmea bij. We maken, na ontvangst van de door uw relatie aangeleverde informatie, een kosten-batenanalyse en beoordelen de mogelijkheid om de nettoloonschade van de werkgever te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Dat hele proces neemt u en uw relaties niet alleen veel werk uit handen. De verzekerde heeft ook geen speciale rechtsbijstandverzekering voor dit soort verhaalszaken nodig. Zo helpt onze regresafdeling graag de schadelast beheersen. Onze werkwijze en overdrachtsformulieren liggen al klaar. 

Vragen over fraudebeheersing of het spoorboekje?
Neem gerust contact op met onze Volmachtspecialisten Inkomen:
• René van Harrewijn: rene.van.harrewijn@achmea.nl | 06 511 42 304
• Sergio Petrone: sergio.petrone@achmea.nl | 06 132 39 894

Ook interessant voor u