Hoe Volmacht Inkomen omgaat met aanvragen van buitenlandse ondernemingen

28 mrt 2019
Volmachten

Bij het aanvragen van een verzekering is het belangrijk om te weten met wie we te maken hebben. Bij acceptatie is het dan ook wettelijk verplicht om het financiële en morele risico van de klant in te schatten. Dit is bij buitenlandse ondernemingen vaak lastiger. Daarnaast is het ook goed om te kijken naar het financiële risico. En of het proces rondom verzuim kan worden uitgevoerd.

We geven deze richtlijnen graag mee

 • Ga altijd na of er kan worden voldaan aan de verplichtingen en eisen die horen bij verzuimbegeleiding.
 • Vanwege het grotere risico verzekeren we bij Avéro Achmea geen buitenlandse ondernemingen met 5 of minder medewerkers. 
 • Bij buitenlandse rechtsvormen is extra alertheid nodig. Ltd’s en Delaware-bedrijven worden uitgesloten vanwege een hoger witwasrisico. 
 • Neem in het advies mee dat financiële risico’s vooral aanwezig zijn op het moment van uitkeren en eventuele terugvorderingen.
 • Controles zijn nodig om de financiële en morele risico’s zo goed mogelijk te kunnen toetsen.


Zelftoets voor aanvragen van buitenlandse ondernemingen

 • De buitenlandse onderneming moet ingeschreven zijn in de Nederlandse KvK
 • Er moet een fysieke vestiging zijn in Nederland, niet zijnde het woonadres van 1 van de medewerkers. 
 • Minimale personeelsgrootte is 5 medewerkers
 • De medewerkers werken in Nederland
 • Bij verzuim is er begeleiding in Nederland georganiseerd
 • UBO-verklaring en kopie van legitimatie
 • Een Nederlands bankrekeningnummer