Belangrijkste wijzigingen voor u op een rij

Volmachten

Nieuwe voorwaarden en premies schadeverzekeringen

28 sep 2022
1 minuut

Op 1 januari 2023 wijzigen een aantal voorwaarden van onze zakelijke en particuliere volmachtproducten. Ook passen wij voor een aantal zakelijke producten een premieverhoging toe of indexeren wij de premie. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Belangrijkste wijzigingen

  • Insluiten van overstromingsrisico voor secundaire waterkeringen aan een aantal brandvoorwaarden van de BedrijfActiefPolis (BAP), Volmacht Zakelijke Producten (VZP) en aan het particulier volmachtpakket Compleet Bij Elkaar Pakket (CBEP). In het ParticulierOpZeker (POZ) pakket is dit risico al verzekerd. 
  • Voor POZ wijzigen er meerdere voorwaarden. We hebben onder andere de aanschafwaarderegeling aangescherpt.
  • Vanaf 1 januari indexeren wij de premie voor verschillende verzekeringen van de BAP. Dit doen we bij de verzekeringen waarvoor geen waarde-index geldt.
  • Voor verschillende verzekeringen van VZP verhogen we de premie met 5,15%.
  • Zie ‘Overzicht premieverhoging en indexering 2023’ op volmachtbeheer.nl. 


U vindt de nieuwe voorwaarden uiterlijk 15 oktober op volmachtbeheer en eind oktober op onze website

We wijzigen een aantal artikelen in de brandvoorwaarden voor zowel de BAP, VZP en CBEP. Ook voor POZ zijn de voorwaarden aangepast en waar nodig duidelijker omschreven. In een verschillenoverzicht zetten we de verschillen handig naast elkaar. Zo ziet u in 1 oogopslag wat er anders is. Dit verschillenoverzicht vindt u ook op onze website bij de nieuwe voorwaarden.

We indexeren de premie van de BAP verzekeringen met 5,15%
We volgen voor 2023 niet de consumentenprijsindex (CPI) van 10,3% vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wij indexeren premies met 5,15%. Deze premie-index geldt voor nieuwe schadeverzekeringen met de ingangsdatum 1 januari 2023 en voor verzekeringen die vanaf 1 januari 2023 prolongeren. Alle BAP verzekeringen worden met de premie-index verhoogd, behalve voor producten met een waarde-index. 

Voor VZP verhogen we de premie met 5,15%
De premieverhoging van 5,15% is nodig door de toegenomen schadelast. Weersveranderingen en inflatie zorgen voor hogere kosten van herstelwerkzaamheden. Ook de stijgende letsel- en vermogensschades door veranderingen in de wet- en regelgeving zorgen voor een hogere schadelast. De premieverhoging geldt voor alle producten in VZP die geen waarde-index kennen. Zie hiervoor het 'Volmacht overzicht premieverhoging en indexering' op volmachtbeheer.nl.

Let op! 
Deze verhogingen en indexeringen gelden voor alle zakelijke verzekeringen, waarvoor wij 100% risicodrager zijn of de lead hebben in de pool, die prolongeren, muteren of nieuw worden afgesloten, met uitzondering van ongevallen verzekeringen. Dit geldt ook voor wagenparken en collectiviteiten. De minimumpremies blijven gelijk. De waarde-index voor 2023 volgt in november 2022.