Machtiging werkgever bij uitvraag gegevens WGA-claims

26 nov 2020
Volmachten

SUAG is de gegevensdienst van UWV. Deze nieuwe manier van gegevens uitwisselen met UWV heet SUAG. SUAG staat voor Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid

Waarom vraagt Avéro Achmea om een SUAG-machtiging?
Om een claim op de WGA eigenrisicodragersverzekering van Avéro Achmea te behandelen, vraagt UWV aan Avéro Achmea om een machtiging van de werkgever. Deze machtiging noemt Avéro Achmea de SUAG-machtiging. Deze maakt deel uit van het aanvraagformulier verzekeringen.

Voorbeeld
Stel dat een medewerker langdurig ziek raakt. Dan doet de werkgever hiervoor een aanvraag voor een vergoeding bij Avéro Achmea. UWV weet dat de medewerker bij Avéro Achmea verzekerd is, maar geeft Avéro Achmea alleen gegevens door als de werkgever daarvoor een machtiging heeft getekend. Dit is de huidige werkwijze voor verzekeringen die niet onder de Pensioenwet vallen. De WGA eigenrisicodragersverzekering van Avéro Achmea is zo’n verzekering.