Kabinet komt kleine  werkgever tegemoet

Volmachten

Kabinet komt kleine werkgever tegemoet met wetswijziging vanaf 2022

25 aug 2021 1 minuut

Hoewel demissionair, gaat het kabinet toch enkele wetten veranderen. Eén van die veranderingen is de premieberekening van de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en WGA vanaf 2022.

Hogere ondergrens kleine werkgever
De ondergrens van kleine werkgevers gaat omhoog van 10 naar 25 werknemers (maal het gemiddelde loon). De groep werkgevers die onder deze ondergrens valt, wordt dus groter. In 2021 ligt deze grens van 25 maal het gemiddelde loon op €865.000.

Vanaf 2022 gedifferentieerde WGA- en ZW-premie
Naast de aanpassing van de ondergrens van kleine werkgevers, wordt ook de Aof-premie, de premie van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, aangepast. Ook wel de basispremie WIA genoemd. Deze premie, die nu nog voor elke werkgever gelijk is, zal vanaf 2022 gedifferentieerd worden. Hierdoor gaan kleine werkgevers minder en de overige werkgevers meer premie betalen. Hiermee komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet in de kosten van loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte van werknemers. Eind dit jaar worden de exacte premies bekend gemaakt.

Gebruik premievoordeel voor goede verzekering
Kleine werkgevers kunnen het premievoordeel gebruiken om een goede verzekering af te sluiten tegen de financiële risico’s van loondoorbetaling bij ziekte. Zoals bijvoorbeeld de MKB Verzuim ontzorgverzekering, ontwikkeld door MKB-Nederland, het Ministerie van SZW en het Verbond van verzekeraars.

Meer weten? Lees de volledige publicatie van het besluit van het ministerie van SZW.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ook interessant voor u