CBEP Woonhuis: fout in voorwaarden

Volmachten

Fout in voorwaarden CBEP woonhuis (versienummer P-B1021)

28 jul 2021 1 minuut

In de bijzondere voorwaarden woonhuis (P-B1021) van het Compleet bij Elkaar Pakket (CBEP) is helaas tekst weggevallen en constateerden we een fout. Inmiddels zijn de vernieuwde voorwaarden aangepast op onze website en op volmachtbeheer.nl. De versie zelf blijft ongewijzigd. We sturen verzekerden daarom geen nieuwe versie van de voorwaarden.

Let hierop bij schademeldingen
Zijn er inmiddels schades gemeld waarvoor onderstaande artikelen gelden? Wilt u dan nakijken of de klant hier geen nadeel van ondervond? Is dat wel zo, dan graag de schade uitkeren op basis van onderstaande voorwaarden.

Dit pasten we aan in de bijzondere voorwaarden woonhuis
Bij artikel 5 Extra kosten is nieuwe tekst toegevoegd (vetgedrukt) en de tekst bij punt 4 is bestaande tekst geknipt ergens anders uit de voorwaarden:

2. de opruimingskosten van asbest dat komt:
van de verzekerde woning. Maximaal €100.000;
van een nabij gelegen object of gebouw. Alleen als dit veroorzaakt is door brand, storm of ontploffing. En als er geen of een beperkte dekking is op de verzekering van de veroorzaker. Of als de veroorzaker de schade niet of niet helemaal kan betalen. Maximaal €7.500. 
3. de kosten om de andere beschadigde zaken af te voeren van het verzekerde adres of van de woningen of gebouwen ernaast. Afvoerkosten van bomen, planten en struiken betalen we alleen als dit noodzakelijk is om de schade aan de woning te herstellen.

4. de saneringskosten voor sanering van grond en water op het risicoadres als dat perceel uw eigendom is en er geen andere verzekeringen zijn waarop de schade is verzekerd.

Bij artikel 8 Eigen risico’s is het eigen risico bedrag aangepast. Hier stond eerder een eigen risico van €200:

Eigen risico’s worden op de uitkering in mindering gebracht. Er geldt een eigen risico van €150 per gebeurtenis.

Ook interessant voor u