Dit verzekert Avéro Achmea Volmacht Inkomen bij een uitzendbureau

26 jun 2019
5 minuten
Volmachten

Voor de meeste verzekeraars zijn uitzendbureaus een hoog risico als het gaat om het afsluiten van inkomensverzekeringen. We maken bij Volmacht Inkomen graag duidelijk wat we wel en niet kunnen verzekeren.

Wie komen in aanmerking voor onze verzuimverzekering?
Uitzendbureaus die lid zijn van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) kunnen we een verzuimverzekering aanbieden. Dit verzoek kan via ATOSI als Special worden aangevraagd.

Loondoorbetalingsverplichting bestaat alleen voor uitzendkrachten in fase 3 en 4 (NBBU) of fase B en C (ABU). 

Uitzendkrachten in fase 1 en 2 (NBBU) of fase A (ABU) vallen onder de Ziektewet/UWV en mogen niet meeverzekerd worden op onze verzuimverzekering. Medewerkers van het uitzendbureau zelf mogen wel meeverzekerd worden op de loondoorbetalingsverzekering.

We bieden uitzendbureaus geen WGA-Uitstapverzekeringen
Voor dit soort verzekeringen zijn Uitzendbedrijven een onverantwoord hoog en onvoldoende transparant en beïnvloedbaar risico. Daarom biedt Avéro Achmea Volmacht Inkomen geen WGA-Uitstapverzekeringen aan voor uitzendbedrijven in álle sectoren. Dus ook niet voor sector 52.