Arbodienstverlener als verlengstuk intermediair

Volmachten

Arbodienstverlener steeds vaker het verlengstuk van intermediairs

24 nov 2021 1 minuut

Door de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt zoeken grotere intermediairs steeds meer mogelijkheden om de eigen positie te versterken. De arbodienstverlening blijkt zich daar uitstekend voor te lenen. Zo kan arbodienstverlening goed gecombineerd worden met verzuimverzekeringen.

De overnamemarkt groeit
Meer dan de helft van de overnames van arbodienstverleners wordt momenteel gedaan door verzekeraars of assurantietussenpersonen. Fusie- en overnamespecialist BHB Dullemond ziet in de Overnamemonitor Arbodiensten over het 1e halfjaar van 2021 een mutatiegraad van 4% binnen de arbodienstverleners. Dat is 1 procentpunt meer dan in de 2e jaarhelft 2020. De consolidatie die bij het verzekeringsintermediair plaatsvindt, lijkt over te springen op de arbodienstverleners. Tot nu toe gaat deze consolidatie vooral over de grotere arbodienstverleners. Maar de druk op de kleine spelers om te bewegen neemt ook toe, om niet uit de markt gedrukt te worden.

Qua dealvolume ligt de nadruk op de categorie €10 miljoen en groter
Dit komt door de overname van Qare door de HCS Groep (die op haar beurt een deelneming is van Nationale Nederlanden). Het voorgaande halfjaar verkocht Gilde Healthcare haar belang in BlijWerkt Groep aan Mentha Capital en ging BlijWerkt Groep samen met Argo Advies en De Arbodienst. Maar ook zonder deze grote overnames ziet BHB Dullemond een duidelijke ontwikkeling en groei van de overnamemarkt. De overnames met een dealvolume tot €10 miljoen namen ook in aantallen toe.

Van schade beperken naar voorspellen en voorkomen
De markt van de arbodienstverlening is een relatief jonge, niet al te grote markt. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven actief met arbodienstverlening en re-integratie. Hiervan zijn ongeveer 160 bedrijven (SBCA) gecertificeerd. De omvang van de arbodienstverlening en re-integratiemarkt wordt geschat op €1 tot 1,2 miljard. Van 2014 tot 2019 liet deze markt een jaar-op-jaargroei van ruim 5% zien. Langzaam verandert de aard van de dienstverlening. Er is een verschuiving te zien van ‘schadelast beperken’ naar ‘voorspellen en voorkomen’. BHB Dullemond verwacht dat de samenwerking tussen arbodienstverleners en verzekeraars/assurantietussenpersonen de komende tijd van nog groter strategisch belang wordt.

Bron: Findinet

Ook interessant voor u