Aanpassing acceptatiebeleid zonnepanelen

26 nov 2020
Volmachten

We pasten bij Avéro Achmea de acceptatie van het verzekeren van de zonnepanelen aan. Vanaf 50 zonnepanelen stellen we extra (kwaliteits)eisen aan de zonnepaneleninstallatie. Zo willen we zo veel mogelijk schades voorkomen en de schadelast beperken. De premies wijzigen niet.

Extra eisen voor nieuwe gebouwenverzekeringen met meer dan 50 zonnepanelen per verzekerd object 
Deze eisen gaan over het aanleggen en keuren van de zonnepaneleninstallatie. Met clausules leggen we deze eisen op de polis vast. Bij schade moet de klant aantonen dat hij aan deze eisen heeft voldaan, anders geldt een verhoogd eigen risico. 

Het acceptatiebeleid met de aanvullende eisen geldt voor de gebouwenverzekering en huurdersbelang. Het acceptatiebeleid voor inventaris, voorraad en andere brandproducten verandert niet.

Beleid voor bestaande polissen met meer dan 50 zonnepanelen
Alleen voor bestaande klanten die na 1 januari 2021 meer dan 50 zonnepanelen per verzekerd object (laten) aanleggen, stellen wij de extra eisen.

Het acceptatiebeleid geldt voor nieuwe VZP en BAP polissen 
Hieronder leest u het acceptatiebeleid voor zonnepanelen voor nieuwe VZP en BAP polissen.

Kijk voor preventietips op onze website.

Clausuleteksten bij zonnepanelen

Zonnepaneleninstallaties – versie 2021
De zonnepaneleninstallatie moet zijn gekeurd volgens NEN1010 2015 en NEN-EN-IEC62446.
 
Daarnaast is verzekerde verplicht: 
Bij schade door brand laat verzekerde aan ons een geldig keuringsrapport zien.
De bij een keuring geconstateerde fouten binnen 4 maanden na de datum van het keuringsrapport te laten herstellen. Bij schade door brand laat verzekerde ons de ondertekende herstelverklaring zien.
Tenminste iedere 5 jaar een herkeuring uit te laten voeren, steeds binnen 5 jaar na de laatste keuringsdatum. 

Kan verzekerde bij schade niet aantonen dat aan alle verplichtingen is voldaan, dan geldt een extra eigen risico van 10% van de hele schade met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 100.000,-. Dit is alleen anders als verzekerde aannemelijk maakt dat het niet voldoen aan deze verplichting niet de oorzaak of medeoorzaak kan zijn geweest van de schade en de schade hierdoor niet is vergroot. 

Heeft verzekerde geen geldig keuringsrapport? Dan moet verzekerde deze in zijn bezit hebben op uiterlijk xx-xx-xxxx (handmatig invullen door acceptatie: 6 maanden na systeemdatum). 

Onafhankelijke keuring zonnepaneleninstallatie – versie 2021
De zonnepaneleninstallatie moet zijn gekeurd volgens NEN1010 2015 en NEN-EN-IEC62446.
 
Daarnaast is verzekerde verplicht: 
Een bedrijf opdracht te geven om de keuring uit te voeren. Dit bedrijf is niet de installateur of leverancier van de zonnepaneleninstallatie.
Bij schade door brand laat verzekerde aan ons een geldig keuringsrapport zien.
De bij een keuring geconstateerde fouten binnen 4 maanden na de datum van het keuringsrapport te laten herstellen. Bij schade door brand laat verzekerde ons de ondertekende herstelverklaring zien. 
Tenminste iedere 5 jaar een herkeuring uit te laten voeren, steeds binnen 5 jaar na de laatste keuringsdatum.

Kan verzekerde bij schade niet aantonen dat aan alle verplichtingen is voldaan, dan geldt een extra eigen risico van 10% van de hele schade met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 100.000,-. Dit is alleen anders als verzekerde aannemelijk maakt dat het niet voldoen aan deze verplichting niet de oorzaak of medeoorzaak kan zijn geweest van de schade en de schade hierdoor niet is vergroot. 

Heeft verzekerde geen geldig keuringsrapport? Dan moet verzekerde deze in zijn bezit hebben op uiterlijk xx-xx-xxxx (handmatig in te vullen door acceptatie: 6 maanden na systeemdatum). 

Constructieberekening – versie 2021
Zijn de gevaren van storm of sneeuwdruk verzekerd? Dan geldt deze voorwaarde:

In geval van stormschade of sneeuwdrukschade toont verzekerde met een sterkteberekening aan dat de constructie van het gebouw inclusief het gewicht van de zonnepanelen en bijbehorende onderconstructie en bekabeling voor de schade voldeed aan de daarvoor geldende normen.

Kan verzekerde bij schade niet aantonen dat aan alle verplichtingen is voldaan, dan geldt een extra eigen risico van 10% van de hele schade met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 100.000,-. Dit is alleen anders als verzekerde aannemelijk maakt dat het niet voldoen aan deze verplichting niet de oorzaak of medeoorzaak kan zijn geweest van de schade en de schade hierdoor niet is vergroot.

Documentatie en rekenboxen

Het handboek Brand Zakelijk passen wij aan met het nieuwe acceptatiebeleid en plaatsen wij op volmachtbeheer.nl. Ook verwerken we het nieuwe acceptatiebeleid en de clausules in Atosi voor VZP en BAP.
Wij laten het u weten zodra de aanpassingen gedaan zijn. 

Dit acceptatiebeleid geldt ook voor white labels
Dit acceptatiebeleid voor zonnepanelen moet u als volmacht ook opnemen in de acceptatierichtlijnen voor white label producten.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact op met 1 van onze branchespecialisten Brand. U stuurt hen een e-mail via brand.volmacht.avero@achmea.nl. Zij helpen u graag.