adviseur

5 tips om te starten met risico gestuurd adviseren

Risicomanagement

5 tips om te starten met risico gestuurd adviseren

22 jun 2023 3 minuten

Als adviseur weet u dat het belangrijk is om het niet alleen over verzekeringen te hebben, maar ook over andere vormen van risicobeheersing en preventie. Maar het gesprek hierover aangaan met uw relaties, kan best een uitdaging zijn. Hoe doet u dat in de praktijk? Met deze 5 tips voegt u extra waarde toe aan uw advies!

1. Kijk breder - Een allround risicoanalyse

Met een allround risicoanalyse kijkt u breder dan alleen naar de verzekerbare risico’s. U neemt alle aspecten van het bedrijf in de analyse mee. Richt u op de bedrijfsdoelen van uw klant en identificeer de mogelijke onzekerheden die daaruit voortvloeien. Door ook minder voor de hand liggende risico's in overweging te nemen, stemt u uw advies beter af op de specifieke behoeften van uw klant.

TIP! Koppel actuele ontwikkelingen aan de specifieke risico’s van uw klant. Zo wordt meteen de urgentie en toegevoegde waarde van uw advies zichtbaar. 

2. Kijk vooruit - Preventieve risicobeheersing

Naast het identificeren van risico’s, kunt u ook helpen bij het nemen van preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld door te adviseren over werkwijzen, het opzetten van interne controlesystemen of het vergroten van bewustzijn onder medewerkers.

TIP! Bied uw klanten een (op maat gemaakte) cursus of workshop aan over preventieve risicobeheersing. Hier leren zij onder andere hoe ze een effectief preventief risicobeheersplan, ook bekend als een business continuity management plan, kunnen opstellen, implementeren en advies kunnen geven over het omgaan met risico's wanneer ze zich voordoen.

3. Blijf bijsturen - Periodieke risico-evaluaties

Risico’s veranderen constant, bijvoorbeeld door innovaties of ontwikkelingen in de politiek. Daarom is het belangrijk om periodieke risico-evaluaties bij uw klant uit te voeren. Hierin kunt u ook het bovengenoemde preventief risicobeheersplan meenemen.

TIP! Afhankelijk van het bedrijf van uw klant, bepaalt u hoe vaak de periodieke risico-evaluaties plaatsvinden.

4. Blijf ontwikkelen – Werk samen met professionals

Om uw klant een nog beter advies te bieden, kunt u ook denken aan samenwerkingsverbanden met andere professionals zoals accountants, advocaten en HR-adviseurs. Zo kunt u een breder scala aan risico’s aankaarten.

TIP! Bij klanten die gebruik maken van innovaties bijvoorbeeld AI, is het slim om een expert in te schakelen die veel kennis heeft van deze nieuwe technologie. Niet alleen inhoudelijk, maar ook op het gebied van wetgeving. 

5. Ontdek trends – Voeg data-analyse toe

Veel ondernemingen maken gebruik van big data. Big data kan u ook helpen bij het geven van een onderbouwd advies. Door een data-analyse toe te voegen aan uw adviesproces, ontdekt u trends en patronen die duiden op potentiële risico’s.

TIP! Deze data-analyse kan ook gebruikt worden om te evalueren of de huidige risicopreventiemaatregelen van uw klant effectief zijn. Dit kan onder meer toegepast worden op risico’s zoals fraude of wanbetaling. 

Check: Hoe risico gestuurd is uw advies?

  • In mijn analyse kijk ik breder dan verzekerbare risico’s, waarbij ik alle aspecten van het bedrijf meeneem en de bedrijfsdoelen als vertrekpunt neem.
  • Ik help mijn klant met preventieve maatrelen door te adviseren over werkwijzen, het opzetten van interne controlesystemen of het vergroten van bewustzijn onder medewerkers. 
  • Door middel van periodieke risico-evaluaties houd ik mijn risicoanalyse up to date.  
  • Ik werk samen met andere professionals zodat ik een breder scala aan risico’s kan aankaarten.
  • Ik gebruik big data om trends en patronen te ontdekken en neem dit mee in mijn advies.

Ook interessant voor u