Jacqueline Zuidweg

'Vroegsignalering van financiële problemen maakt een wereld van verschil'

Jacqueline Zuidweg, Directeur stichting MKBDoorgaan.nl

Ondernemen

Een onafhankelijk adviseur is van onschatbare waarde bij financiële problemen

Jacqueline Zuidweg - Directeur Stichting MKBDoorgaan.nl, Directeur Zuidweg & Partners

29 jun 2021 2 minuten

Ondernemers praten niet graag over hun financiële problemen. Met als gevolg dat schulden vaak onnodig oplopen. Als adviseur kent u uw relaties en ziet de signalen vaak eerder dan een ander. Door op tijd aan de bel te trekken, kunt u erger voorkomen. Avéro Achmea werkt met een netwerk aan partners samen aan een gezond mkb. Jacqueline Zuidweg is directeur van Stichting MKBDoorgaan.nl, een onafhankelijke, not-for -profitorganisatie die mkb’ers en zzp’ers helpt met financiële uitdagingen. Al 26 jaar zet ze zich in voor de financiële gezondheid van het mkb. Als geen ander weet ze hoe u dat moeilijke gesprek voert. “Vraag gewoon eens of iemand ’s nachts nog wel goed slaapt.”

Geld(t) voor ondernemers

www.mkbdoorgaan.nl
Zzp’ers zijn vaak persoonlijk aansprakelijk
“Zelfstandigen met en zonder personeel zijn persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen die ze aangaan. De gemiddelde schuld van een zzp’er in Nederland bedraagt 120.000 euro. We hebben het over schulden waar niets tegenover staat. Geen bezittingen, geen eigen huis met overwaarde, geen spaargeld. Dan mag er dus niets misgaan met de omzet. Of met het gezinsinkomen van de ondernemer. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, waarbij het inkomen van de partner wegvalt. Maar ook mkb’ers met een bv kunnen door persoonlijke aansprakelijkheid in de problemen komen. Als het goed gaat met het bedrijf denken ze vaak net iets te makkelijk over financiering. Een bank wil dan bijvoorbeeld dat de ondernemer op persoonlijke titel meetekent voor een krediet. Als het dan even slecht gaat en de aflossingen blijven achterwege, dan klopt de bank aan bij de ondernemer zelf en kan er beslag gelegd worden op het persoonlijke vermogen.”

Juist de onafhankelijke adviseurs krijgen vaak al vroeg signalen. Daarom is hun rol belangrijk. Zij genieten het vertrouwen van de ondernemer. En omdat ze onafhankelijk zijn, wordt hun advies vaak meer gewaardeerd.”

Er is veel schaamte bij financiële problemen
“Mensen praten liever niet over geldzorgen. En ondernemers al helemaal niet. Daardoor trekken ze pas laat aan de bel. Op dat moment is de situatie vaak al niet meer te overzien. Oplopende verliezen, deurwaarders en beslagleggingen. Terwijl de omgeving vaak al weet dat het niet goed gaat. Denk aan banken, verzekeraars, de Kamer van Koophandel en de belastingdienst. Zo’n 8 jaar geleden dacht ik opeens: dat kan toch wel anders? Als er zoveel partijen zijn die zien dat het niet goed gaat, dan moeten we kunnen voorkomen dat een ondernemer in de schuldhulpverlening terechtkomt. Juist de onafhankelijke adviseurs van de ondernemer krijgen vaak al vroeg signalen. Daarom is hun rol belangrijk. Zij genieten het vertrouwen van hun relaties. En omdat ze onafhankelijk zijn, wordt hun advies vaak meer gewaardeerd.”

Vroegsignalering voorkomt erger
“Bij MKBDoorgaan.nl hebben we 25 experts en vrijwilligers die alles al talloze keren hebben meegemaakt. Als ondernemers bij ons aankloppen is er daardoor juist alle begrip voor hun situatie. We maken een analyse om de essentie van het probleem en de mogelijke oplossing naar boven te krijgen. Vervolgens hebben we een uitgebreid netwerk van profit en not-for-profitpartners die op allerlei verschillende manieren bijdragen aan een oplossing. MKBDoorgaan.nl brengt de ondernemer in contact met wat er op dat moment nodig is. Dat varieert van financiering (inclusief groeikapitaal) tot juridische dienstverlening (inclusief schuldhulpverlening) en bedrijfsadvisering. Maar ook coaching en psychologische begeleiding kunnen bijdragen aan de oplossing. Wat de oorzaak ook is: we hebben altijd de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.”

Door corona neemt het aantal ondernemers met financiële moeilijkheden toe
“De effecten van de coronacrisis zijn nog lang niet voorbij. Helaas kloppen ondernemers niet snel uit zichzelf aan. Daarom werken we samen met ketenpartners. Banken die zien dat de cashflow terugloopt, zetten een bericht voor de ondernemer in hun bankierenapp. Daarin verwijzen ze naar MKBDoorgaan.nl. Ook verzekeraars en bijvoorbeeld het KvK verwijzen naar ons door als ze problemen signaleren, bijvoorbeeld bij een onduidelijke financieringsbehoefte. Maar bijna niemand volgt bij het eerste bericht dat advies op. In de praktijk zien we dat ondernemers gemiddeld na 7 van dat soort contactmomenten in actie komen.”

De rol van een onafhankelijk adviseur is van onschatbare waarde 
“Onafhankelijke adviseurs hebben een meer persoonlijke relatie met de ondernemer. Daardoor is hun advies veel directer. Een adviseur die oprecht geïnteresseerd is en informeert hoe het gaat met zijn relatie, dat komt echt binnen. Hoe gaat het met de ondernemer zelf? Slaapt hij nog goed, is er nog tijd voor leuke privédingen, voor zijn partner, zijn kinderen? Het zijn de vragen waarvan we allemaal weleens hopen dat iemand ze stelt. Zo bieden we de ander de kans om onze zorgen te delen. Wat ik vaak tegen mijn dochters zeg: deel je problemen met iemand, en je bent al halverwege een oplossing. Dat geldt voor ondernemers net zo goed. Daar ligt een mooie taak voor adviseurs. En het levert nog wat op ook: een klant voor het leven.”

Avéro Achmea werkt met een netwerk aan partners samen aan een gezond mkb. Adviseurs zijn daarbij onmisbaar. Want met uw advies en de juiste hulp houden ondernemers de regie over hun bedrijf. 

Ook interessant voor u