We pasten het Customer Due Diligence beleid aan

19 nov 2020
Nieuws

Eind 2019 zijn de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) aangepast. Met die veranderingen herijkte Avéro Achmea in april 2020 ook het Customer Due Diligence (CDD) beleid. Dit heeft gevolgen voor bepaalde producten die wij aanbieden.

Customer Due Diligence is onderdeel van een integere bedrijfsvoering
Van financiële organisaties, zoals verzekeraars en banken, wordt verwacht dat zij hun klanten goed kennen. En dat zij geen relaties aangaan met personen die schade kunnen toebrengen aan het vertrouwen in de financiële onderneming. Daarom moeten zij eventuele compliancerisico’s goed onderzoeken. Customer Due Diligence (CDD) en Transactional Due Diligence (TDD) zijn hulpmiddelen om dit te doen. Door gebruik te maken van CDD en TDD kan worden voorkomen dat een verzekeraar of bank voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt. 

Wij vragen gegevens op van uw relaties om CDD en TDD goed uit te voeren
Bij een offerte aanvraag moet het KvK nummer en de ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO) duidelijk zijn. Deze gegevens moeten bij offerte aanvragen door u aangeleverd worden. Wij voeren dan de controles voor u en uw relaties uit. Als de controles akkoord zijn, maken wij de polis op.

Bij internationale transporten buiten de EER gelden verhoogde sanctie risico’s
Naast het controleren van de sanctielijsten, beoordelen we ook andere risico’s. We kijken bijvoorbeeld ook kritisch naar handelsembargo’s, de aard van de te vervoeren goederen en goederen die voor tweeërlei gebruikt (dual use) kunnen worden. Voor risico’s buiten de E.E.R. moet dus op voorhand veel informatie bekend zijn.

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan ook naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl.