Voor de verzekeringen van gebouwen en roerende zaken indexeren wij het verzekerd bedrag

19 nov 2020
5 minuten
Nieuws

Ieder jaar passen wij de premie voor onze verzekeringen aan. Wij doen dit zodat het verzekerd bedrag aansluit bij prijsontwikkelingen in de markt. Dit heet indexeren.

Voor de verzekeringen van de gebouwen- en roerende zaken is de waarde index van het verzekerd bedrag in 2021 van toepassing. We gebruiken daarbij de indexreeks van de waardeontwikkeling bouwkosten en bedrijfsmiddelen van een erkend taxatiebureau. De premie kan hierdoor veranderen. 

In de tabel hieronder ziet u de indexatiepercentages van de laatste jaren, aangevuld met de index die vanaf 1 januari 2021 gaat gelden. De aanpassing van de premie kan door afronding verschillen van het indexatiepercentage. U kunt deze aanpassing ook vinden op onze website averoachmea.nl/adviseur/nieuws/premie


Vastgesteld voor Index gebouwen Index roerende zaken/inventaris
2019 5,36% 1,68%
2020 4,09% 4,13%
2021 6,99% 0,79%