Voorkom discussie over opzicht met onze Bouw- en Montageverzekering

19 sep 2019
Nieuws

Opzicht is een hot item binnen aansprakelijkheidsverzekeringen. Het is vaak onduidelijk wanneer er nu precies sprake is van opzicht. We leggen het graag aan u uit.

Met opzicht zijn zaken van derden aan u toevertrouwd
Opzicht is een veelvoorkomende uitsluiting op een AVB polis. Er is sprake van opzicht als zaken van derden aan uw zorg zijn toevertrouwd. Of als u deze zaken op een andere wijze onder u heeft. Denk hierbij aan bewaring, gebruiken, repareren, bewerken en dergelijke. Opzicht gaat altijd over zaken van derden. Zaken van uzelf kunt u nooit onder opzicht hebben.

Een voorbeeld van opzicht
Een aannemer plaatst een dakkapel op een woning. Hij zaagt een gat in het dak om de dakkapel te plaatsen. Het dak is in bewerking. Schade aan het dak valt onder de opzichtuitsluiting. Dus geen dekking op de AVB. De rest van het huis is niet in bewerking en valt niet onder opzicht. 

Bij opzichtschade ontstaat vaak discussie over wat er in bewerking is
Opzichtsituaties ontstaan vaak buiten het eigen bedrijf, bijvoorbeeld tijdens werk bij derden.  Bij reparatie van een keukenkastje ontstaat schade. Het kastje valt op het aanrechtblad, dat daardoor beschadigd raakt. Ook het kastje is stuk. Dit is in bewerking en heeft men dus onder opzicht. Het aanrechtblad is niet in bewerking. Schade aan het aanrechtblad kan gedekt zijn op de AVB. Schade aan het kastje niet. Dit is opzichtschade en uitgesloten van dekking op de AVB.  

Voorkom discussie met een Bouw- en Montageverzekering
Is er wel of geen sprake van opzicht? Voorkom discussie. Een betere oplossing  voor bedrijven die op locatie bij derden werkzaamheden uitvoeren, is het sluiten van een Bouw- en Montageverzekering . Daarin is dekking voor Bestaande Eigendommen. U voorkomt discussie over aansprakelijkheid en of er wel of geen sprake is van een opzichtsituatie. Kortom, een prima maatwerkoplossing waarmee uw relaties zich goed verzekerd weten. Het bovengenoemde keukenkastje is een bestaand eigendom. Deze rubriek kunt u meeverzekeren op onze Bouw- en Montageverzekering.

Met deze verzekering is de schuldvraag niet meer van belang
De verzekering dekt materiële schade die het gevolg is van bouw- of montagewerkzaamheden. De schuldvraag is niet van belang. Binnen deze verzekering bieden we een aantal rubrieken aan. Naast de rubriek ‘Het Werk’ bieden we dekking voor ‘Materieel’, ‘Bestaande eigendommen van de opdrachtgever’ en ‘Persoonlijke eigendommen van bouwdirectie of bouwpersoneel’. 

Onze maatwerkoplossingen hebben een brede dekking
Wij bieden maatwerkoplossingen, maar hebben ook een speciaal product voor zzp’ers. Dit product is beschikbaar voor diverse bedrijven die actief zijn in de bouw, materiële dienstverlening, industrie of groothandel. In combinatie met onze AVB biedt de Bouw- en Montageverzekering een brede dekking voor de risico’s waar uw relaties mee te maken krijgen. 

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan ook naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl.