Veranderingen  premies en  uitkeringen 2023 op een rij

Nieuws

Veranderingen minimumloon en werknemers- en volksverzekeringen in 2023

16 jan 2023 1 minuut

Het ministerie van SZW publiceerde de premies van werknemersverzekeringen, en volksverzekeringen die in 2023 gelden, in de Staatscourant. Net als het wettelijk minimumloon en het maximumpremieloon. We zetten de belangrijke veranderingen voor premies en uitkeringen in vergelijking met 2022 voor u op een rij.

*) Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer. Deze verhoging sluit aan bij de nieuwe premiedifferentiatie van de Aof-premie.

**) De maximumpremiegrens Zorgverzekeringswet is € 66.956 voor 2023.

***) Van minimumlonen worden alleen dag-, week- en maandbedragen gepubliceerd. In de omrekening van maand, week en dag naar jaarbasis kunnen dan ook verschillen optreden. Het maandbedrag is in berekeningen altijd het uitgangspunt. De wetgeving rondom het minimumloon kent geen omrekening naar jaarbedragen of zogenaamde SV-dagen.


Heeft u vragen? Bel uw vaste contactpersoon: 055 579 21 00
Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl.

Ook interessant voor u