overstroming

Vanaf 1 juli uitgebreidere dekking bij overstroming

Nieuws

Uitgebreider verzekerd bij overstromingen in Nederland

21 jun 2022 1 minuut

Vanaf 1 juli 2022 is overstroming van niet-primaire waterkeringen automatisch meeverzekerd. Dit geldt voor de verzekeringen gebouw, huurdersbelang, inventaris en voorraad met een dekking uitgebreid of hoger. Schade door water dat het gebouw binnendringt als gevolg van een overstroming van alleen een niet-primaire waterkering, is voortaan verzekerd. De uitbreiding geldt voor zakelijke klanten die verzekerd zijn tegen schade door binnendringen van neerslag.

Nu al verzekerd volgens de uitgebreide dekking
Door klimaatverandering is de kans op overstromingen groter. Daarom vinden wij het belangrijk dat klanten voor deze schades verzekerd zijn. Vanaf 1 januari 2023 ontvangen klanten bij de prolongatie nieuwe verzekeringsvoorwaarden met daarin de uitbreiding van de dekking. De uitbreiding geldt niet voor de co-assurantieverzekeringen.
 
Wat bedoelen we met overstroming?
Met een overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen. 

Verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering
Waterkeringen zijn objecten bedoeld om water tegen te houden. Wij maken hierbij een onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen:

  • Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel). Deze waterkeringen zijn volgens de Waterwet als primaire waterkeringen vastgelegd. 
  • Alle andere waterkeringen zijn niet-primaire waterkeringen.

Meer informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vindt u op de website van Helpdesk Water.

Ook interessant voor u