Onroerend goed verhuren: Wat zijn de risico’s en waarom zijn deze panden lastiger te verzekeren?

19 nov 2020
Nieuws

Het verzekeren van een verhuurd of leegstaand pand is een hot item in de markt. De risico’s zijn moeilijker te verzekeren en er gelden vaak aangepaste premies en voorwaarden. Wat zijn nu de risico’s van dit soort panden? In dit artikel geven wij u hier meer inzicht in.

Onroerend goed wordt steeds vaker gekocht als beleggingsobject
Beleggen in aandelen is in roerige tijden niet altijd zonder risico. En vermogen op een spaarrekening levert op dit moment bijna geen rente meer op. Je moet vaak zelfs betalen wanneer je een groot bedrag op een spaarrekening zet. Investeren in onroerend goed wordt dan ook gezien als een stabiele beleggingsvorm met een goed rendement.

Vooraf maatregelen treffen om risico’s te beperken
Verhuren van onroerend goed brengt helaas bepaalde risico’s met zich mee.
Denk bijvoorbeeld aan verlies van het object door brand. Maar ook misbruik van het pand door huurders met illegale activiteiten. Een verzekeraar stelt dan ook eisen en preventiemaatregelen aan zowel de eigenaar als de huurder van een pand. Houdt een huurder zich niet aan de eisen? Dan kan een verzekeraar een schadeclaim afwijzen of een verhoogd eigen risico toepassen. De eigenaar moet dus zorgen dat de huurder zich houdt aan de eisen en preventiemaatregelen in de clausules. Dit kan door de verplichtingen voor de huurder op te nemen in het huurcontract. En door iedere maand controles uit te voeren. 

Veel risico’s zijn gelukkig verzekerbaar
Helaas zijn de risico’s groter als een pand verhuurd wordt, dan wanneer de eigenaar het pand zelf in gebruik heeft. Bij een verhuurd pand heeft de eigenaar namelijk minder zicht op wat er gebeurt. Daarom beoordelen we op basis van een aantal gegevens of wij een passende verzekeringsoplossing bieden voor uw relatie. Zo vragen we naar de bedrijfsactiviteiten van de huurder. En we kijken naar het schadeverloop van de laatste jaren. Dit geeft een goede risico inschatting.

Bespreek leegstand van een pand altijd met uw relatie
Het is mogelijk dat een huurder failliet gaat of verhuist, waardoor het pand van uw relatie leeg komt te staan. Een nieuwe huurder is niet altijd direct gevonden. Staat het pand van uw relatie leeg? Meldt dit dan direct aan ons. Mocht het pand langer leeg komen te staan, dan passen wij de bestaande polissen aan. Wij kunnen dan bijvoorbeeld de dekking beperken, het eigen risico verhogen of aanvullende eisen stellen.  

Acceptatie van leegstaande panden is altijd maatwerk
Het is van veel factoren afhankelijk of wij leegstaande panden accepteren. Per object bekijken wij wat de mogelijkheden zijn voor acceptatie. Daarbij is het van belang te weten hoe lang een pand leegstaat en of er al contacten zijn met mogelijke nieuwe huurders.

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan ook naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl.