Meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door hogere pensioenleeftijd

28 jan 2020
Nieuws

Het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgt, neemt steeds verder toe meldt UWV. Dit zou vooral komen door het afschaffen van regelingen die mensen in staat stellen om vroeger uit te treden. Daardoor werken mensen tot latere leeftijd door, en neemt ook het risico op arbeidsongeschiktheid toe.

In 2019 waarschijnlijk een recordaantal mensen met een WIA-uitkering
De stijging van de pensioenleeftijd zorgt ook voor hogere instroomcijfers, net als de grote economische voorspoed. Daardoor werken meer mensen en lopen dus meer mensen de kans om arbeidsongeschikt te raken. In 2019 wordt waarschijnlijk een recordaantal van ongeveer 44.600 mensen met een WIA-uitkering gehaald, aldus UWV.

UWV verwachtte dit oplopende aantal niet
Zo werd in 2010 gedacht dat de instroom van nieuwe arbeidsongeschikten op 35.000 zou blijven steken. Maar UWV werd verrast door steeds verder oplopende cijfers. In 2016 kwamen er zo'n 40.000 aanvragen binnen.

Veel werkgevers hebben moeite met loondoorbetaling bij ziekte
In november 2019 startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne over loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie, gericht op kleine werkgevers. Veel werkgevers hebben namelijk moeite met de verplichting om het loon door te betalen van een zieke medewerker. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, al zijn zij zich daar vaak niet van bewust. Om werkgevers te ontzorgen, is er sinds 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. De nieuwe MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea maakt hier ook onderdeel van uit.

Bron: trouw.nl