Levensverzekeringen van Avéro Achmea online inzichtelijk gemaakt

20 nov 2019
5 minuten
Nieuws

De uitvaart-, overlijdensrisico, spaar-, lijfrente- en beleggingsverzekeringen van Avéro Achmea gaan digitaal. Uw relaties kunnen deze verzekeringen nu inzien en enkele mutaties doorgeven. We maken deze - en meer functionaliteiten - ook voor u beschikbaar.

Uw relaties loggen veilig in met iDIN op averoachmea.nl/mijnleven
iDIN is dé manier van online identificeren. Deze identificatiedienst is door de Nederlandse banken samen ontwikkeld. Met iDIN identificeert uw relatie zich door persoonsgegevens te versturen via de beveiligde omgeving van internetbankieren of de mobiele bank App. 

Zij vinden hun levensverzekering online en kunnen enkele wijzigingen doorgeven
In de eigen online omgeving vinden uw relaties de levensverzekering(en) die zij via uw bemiddeling hebben gesloten. We geven er uitleg over de producten en mogelijkheden die uw relatie heeft. Klanten kunnen er NAW-wijzigingen en eventuele klachten doorgeven. We breiden de mutatiemogelijkheden op termijn verder uit.

Wij verwijzen uw relaties voor advies naar u
Mutaties op levensverzekeringen hebben in veel gevallen fiscale gevolgen of zijn om een andere reden adviesgevoelig. Daarom verwijzen we - ook vanuit de online omgeving -uw relaties voor advies altijd naar u, zoals u dat van Avéro Achmea gewend bent.

In 2020 krijgt ook u online toegang tot uw leven portefeuille van Avéro Achmea
Kopieën van correspondentie die wij aan uw relatie sturen, krijgt u dan niet meer via de papieren post. We voorzien u digitaal van alle relevante informatie van uw relatie en uw portefeuille en zorgen dat u uw mutaties digitaal kan doorgeven via de online omgeving.