Kamerbrief over hervorming arbeidsmarkt

Nieuws

Kabinet wil arbeidsmarkt hervormen en toekomstbestendig maken

11 jul 2022 1 minuut

Vlak voor het zomerreces publiceerde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de ‘Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt’. De 38 pagina’s tellende brief benoemt enkele hoofdlijnen over het (nieuwe) sociale stelsel en de aankomende veranderingen. Heel concreet is het allemaal nog niet.

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat gelden voor alle ondernemers
In 2020 kwam de Stichting van de Arbeid met een adviesrapport voor een verplichte AOV voor zelfstandigen. In de kamerbrief staan nu 2 wijzigingen. De uitbreiding naar alle ondernemers en een vaste wachttijd (eigenrisicoperiode). In 2026 moet de wetgeving gereed zijn. En zal dus niet eerder ingaan dan 2027. 

Het aangaan van duurzame arbeidsrelaties wordt aantrekkelijker
In de kamerbrief staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om werkenden meer zekerheid te geven binnen wendbare ondernemingen. Zoals het verbeteren van de regeling rondom loondoorbetaling bij ziekte. Door in het 2e jaar in te zetten op terugkeer bij een andere werkgever. De uitwerking hiervan ligt nu op tafel bij de sociale partners. Begin 2023 is hier meer over bekend.

Tekort aan verzekeringsartsen opmaat voor veranderingen
Hoewel in de brief weinig staat over wijzigingen van het WIA-stelsel, is het ministerie van SZW bezig met plannen om tegemoet te komen aan het oplopende tekort aan verzekeringsartsen. Een eerste stap is de verlenging van de voorschotregeling met 1 jaar. Verder staat een ‘light’ claimbeoordeling voor 60-plussers in de stijgers. En ook het afschaffen van de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) ligt nadrukkelijk op tafel. 

“Commissie Donner-2” zorgt voor invulling toekomstbestendig sociaal stelsel 
Om verder invulling te geven aan een toekomstbestendig stelsel wordt er een commissie benoemd. Een opvolger van Commissie Donner die destijds de aanzet gaf voor de afschaffing van de WAO en de introductie van de WIA. Aan het eind van deze zomer vertellen we u graag meer over de daadwerkelijk gezette stappen.

Bron: Walter Lammerse, beleidsadviseur Sociale Zekerheid bij Achmea

Ook interessant voor u