WIA Aanvullingsverzekering Zorg en Welzijn: financiële zekerheid en verhoogde kans op re-integratie

7 aug 2020
10 minuten
Nieuws

In 2019 is Avéro Achmea gestart met de WIA Aanvulling Zorg en Welzijn. Deze verzekering sluit volledig aan op de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid vanuit het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en is daarmee bedoeld voor werkgevers in de sector zorg die bij dit pensioenfonds zijn aangesloten. Jeroen Lansu is adviseur bij Robidus en heeft veel te maken met klanten die actief zijn in de zorgsector. We vroegen hem naar zijn ervaring met de verzekering en voor welke klanten de WIA Aanvulling Zorg en Welzijn een uitkomst biedt.

“De zorg is een kwetsbare sector. De werkdruk is, zeker nu in tijden van de coronacrisis, erg hoog en het risico op (langdurige) uitval van werknemers is dan ook zeker reëel. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn verzorgt een aanvullende dekking voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt worden. In de praktijk zie ik dat de meeste werkgevers er dan ook van uit gaan dat ze het goed hebben geregeld voor hun werknemers. Ook werknemers wanen zich veilig in het geval zij arbeidsongeschikt worden. Maar wat veel mensen zich niet realiseren, is dat zij bij gedeeltelijke uitval een groot risico lopen om op termijn terug te vallen op bijstandsniveau. De dekking voor werknemers in de WGA (35-80% arbeidsongeschikt) is namelijk zeer beperkt. Wanneer je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, keert het pensioenfonds zelfs helemaal geen inkomensaanvulling uit. Om bewustwording van de risico’s te creëren, heb ik het in mijn gesprekken daarom altijd hoog op de agenda staan.”

Avéro Achmea is 35% effectiever op revalidering in vergelijking met het UWV

“Het gebrek aan kennis is een van de redenen waarom het financiële aspect in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid onvoldoende is afgedekt. Een andere oorzaak is de perceptie van werkgevers dat bij het aanvullen van het inkomen de prikkel tot re-integratie verdwijnt. Daar zit zeker een kern van waarheid in. Daarom adviseer ik ook altijd om te verzekeren tot 70% van het laatst verkregen inkomen. Maar een aanvulling op de WIA zoals Avéro Achmea die biedt, beperkt zich niet tot het financiële aspect. In tegendeel. De focus ligt op het re-integratieproces van de werknemer. Met een deskundig team van casemanagers wordt er samen met werknemer en werkgever gewerkt aan een succesvolle terugkeer op de werkvloer. Uit recent onderzoek is zelfs gebleken dat Avéro Achmea 35% effectiever is op revalidering en 40% op deelherstel in vergelijking met het UWV*.”

WIA Aanvulling Zorg en Welzijn is een belangrijke arbeidsvoorwaarde

“De succesvolle re-integratiecijfers zijn een belangrijke afweging om een WIA Aanvulling aan te bieden. Daarnaast is personeel in de zorg schaars. Om werknemers te behouden en goede mensen aan te trekken, is het daarom belangrijk om goede secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Werknemers zijn niet verplicht om de aanvullingsverzekering af te sluiten, maar het is wel goed als zij zelf de keuze hebben. In mijn opinie heb je als werkgever minimaal een zorgplicht de werknemer goed te informeren over het risico op een aanzienlijke inkomensterugval. In dat verlengde is het faciliteren van een aanvullende collectieve WIA verzekering onderdeel van goed werkgeverschap.”

90% van de werknemers sluit aanvullende verzekering af

“Onder werkgevers ontstaat soms twijfel of hun werknemers wel zitten te wachten op nog een verzekering. Maar in de praktijk zie ik dat bij werkgevers die een WIA Aanvulling aanbieden, 90% van de werknemers zich aansluit. Er is dus wel degelijk behoefte aan. Voordeel van de verzekering die Avéro Achmea aanbiedt, is dat er bij aanvang niet getoetst wordt op gezondheidsrisico’s. Iedereen kán dus ook aansluiten. Een ander voordeel van de WIA Aanvulling Zorg en Welzijn is de begeleiding vanuit Avéro Achmea. Werkgevers worden echt ontzorgd en dankzij de inzet van professionele casemanagers wordt de kans op succesvolle terugkeer van uitgevallen medewerkers sterk vergroot. Een voordeel voor zowel werknemer als werkgever dus. Binnen de zorgsector adviseer ik de verzekering dan ook altijd!”

 

* Bron: Achmea/PWnet 14 februari 2019

Meer weten over WIA Aanvulling Zorg en Welzijn?