Het weer heeft steeds meer invloed op schade cijfers

16 sep 2020
Nieuws

Het aantal schademeldingen na extreem weer neemt toe. Zo is het aantal meldingen over stormschade in de afgelopen 3 jaar verdubbeld. En is het aantal schademeldingen na zware regenval met 75% toegenomen. De verwachting van meteorologen is dat Nederland in de toekomst vaker met extreme weersomstandigheden te maken krijgen.

Voorkomen is beter dan genezen
Op de meeste verzekeringen is storm- en waterschade gedekt. Maar niet alle oorzaken zijn gedekt. Daarnaast geldt vaak een eigen risico. De riolering is ingericht om bij normale neerslag het water af te voeren. Overlast door extreem weer wordt gezien als overmacht. Hiervoor is de overheid niet aansprakelijk. De zorg voor een goede verwerking van neerslag ligt in eerste instantie bij de perceeleigenaar. Storm- en waterschade kosten uw relatie bijna altijd geld. Het is daarom belangrijk vooraf maatregelen te treffen om de schade te beperken. 

Uw relatie beperkt de kans op schade en de omvang van de schade door een onderhoudsplan en bedrijfscontinuïteitsplan 
Een degelijk onderhoudsplan voorkomt achterstallig onderhoud aan een pand. De meeste schades na een storm ontstaan namelijk aan daken waarbij sprake is van achterstallig onderhoud. Daarnaast is het belangrijk dat uw relatie op voorhand nadenkt over de gevolgen van extreem weer op de bedrijfscontinuïteit. Met een bedrijfscontinuïteitsplan heeft uw relatie handvatten om tijdens en na een noodsituatie adequaat te kunnen handelen om zo de schade te beperken. 

Voorkom losse zaken op de bedrijfslocatie
Losse zaken kunnen bij storm veel schade veroorzaken. Daarom is het belangrijk om losse onderdelen binnen te plaatsen. 

Controleer daken, goten en leidingen regelmatig
Controleer regelmatig of de waterafvoer van daken en goten vrij is. Hiermee voorkomt uw relatie waterophoping op het dak. Waterophoping kan namelijk doorbuiging veroorzaken. Of in het ergste geval instorting. Naast het controleren van de daken en goten is het ook belangrijk de standleidingen te controleren op lekkage.  

Natuurlijke oplossingen om water af te voeren
De natuur kan een handje helpen bij het afvoeren van water. Een natuurlijke omgeving rondom een pand houdt bijvoorbeeld meer water vast dan asfalt of steen. Ook een groen dak, ook wel een sedumdak genoemd, kan op een plat dak tijdens een hoosbui wel 25 liter water per vierkante meter vasthouden en afvoeren. Daarnaast vangt een regenton ook veel water op. Het opgevangen water kan worden gebruikt voor het bewateren van het omliggend groen. 

Avéro Achmea biedt preventieadvies 
Via ons Risico Reductie Plan bieden wij preventie advies. Uw relatie kan via onze partners bijvoorbeeld de staat van het rioolsysteem laten onderzoeken of onderhoud aan het dak laten plegen. Meer informatie vindt u op onze website.  

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 10. Mailen kan ook naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl.