Verschil opzichtdekking en Bouw- en Montage

Nieuws

Het verschil tussen een opzichtdekking en een Bouw- en Montageverzekering

10 mei 2021 2 minuten

Er is nog wel eens onduidelijkheid over de toegevoegde waarde van de Bouw- en Montageverzekering (BOMO/CAR). Wanneer sluit u deze af of is een opzichtdekking op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) een alternatief? Wij geven u hier graag meer duidelijkheid over.

Opzichtdekking op een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
Een AVB dekt alleen zaakschade die is toegebracht aan derden. Er moet sprake zijn van aansprakelijkheid. Bij de opzichtdekking gaat het om schade die wordt toegebracht aan zaken van derden die worden bewerkt of gebruikt. Als er schade ontstaat aan zaken onder opzicht, dan is onder de AVB meestal geen dekking. Is opzicht wel meeverzekerd op de AVB? Dan moet er nog steeds sprake zijn van aansprakelijkheid.

Een Bouw- en Montageverzekering in het kort
Deze verzekering biedt dekking voor materiële schade die tijdens de bouw- of montageperiode ontstaat en verband houdt met de bouw- of montagewerkzaamheden. Ook biedt deze verzekering dekking voor schade aan het werk zelf of schade veroorzaakt door een van buitenkomend onheil.

Het voordeel van een Bouw- en Montageverzekering
Het doel van deze verzekering is het uitkeren van materiële schade als gevolg van de verzekerde werkzaamheden die nog onderhanden zijn. Het dekken van schade aan iets wat heel is geweest en nu kapot is. Op de polis staat een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden. Er moet wel een relatie zijn met de werkzaamheden die genoemd zijn in de polis omschrijving. De polis biedt dekking voor alle van buitenkomende onheilen tenzij ze zijn uitgesloten. Het grootste verschil met de AVB is dat er geen sprake hoeft te zijn van aansprakelijkheid. De schuldvraag is dus niet relevant.

De belangrijkste rubrieken van de Bouw- en Montageverzekering
De Bouw- en Montageverzekering is een rubrieken polis. Dit betekent dat u samen met uw relatie de juiste rubrieken bepaalt. De belangrijkste rubriek is Het Werk. Dit is de rubriek waarin alle materialen, constructies en onderdelen zijn verzekerd die blijvend in het object zijn verwerkt. Een andere belangrijke rubriek is Bestaande Eigendommen van Opdrachtgever. Dit zijn de eigendommen die aan het begin van de bouw- of montagetermijn van de opdrachtgever zijn en binnen de invloedsfeer van het werk liggen.

Vrijheid om de Bouw- en Montageverzekering zelf vast te stellen
Naast de genoemde rubrieken kan de dekking worden uitgebreid met een dekking voor materieel. Onder deze rubriek kunt u hulpgoederen zoals steigers, systeemkisten en gereedschappen meeverzekeren. Ook persoonlijke eigendommen van directie of personeel op het werkterrein kunt u meeverzekeren. Daarnaast is de dekking uit te breiden met een test- of garantietermijn.

De Bouw- en Montageverzekering biedt maatwerk
In combinatie met de AVB is de Bouw- en Montageverzekering het ideale product om de bouw- en montagerisico’s van uw relaties zorgvuldig af te dekken. Het product biedt een doorlopende verzekering aan voor opdrachtnemers. De Bouw- en Montageverzekering is de maatwerkoplossing voor uw relatie. 

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan ook naar CBDschade@avero.nl

Ook interessant voor u