Het belang van een in- en uitloopdekking

Nieuws

Het belang van een in- en uitloopdekking bij aansprakelijkheidsverzekeringen

15 mrt 2021
4 minuten

U wilt het aansprakelijkheidsrisico van uw klanten goed afdekken. Het geven van een goed advies is daarbij essentieel. In een markt die voortdurend in beweging is, mag advies over een in- en uitloopdekking niet ontbreken.

Meestal is er geen dekking voor of na de verzekeringsduur
De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen kennen een claims made dekking. Dit betekent dat de melding en gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan, binnen de looptijd van de verzekering moet vallen. Hierdoor is er geen dekking voor schadegebeurtenissen die vóór ingangsdatum of ná het beëindigen van de verzekering naar voren komen.

Een inloopdekking dekt schade voor de ingangsdatum
Een inloopdekking biedt dekking voor gebeurtenissen waaruit schade ontstaat die vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn ontstaan. Deze dekking valt niet onder de standaard verzekering. De inloopdekking kan tegen extra premiebetaling voor een specifieke periode worden meeverzekerd.

Voor het meeverzekeren van een inloopdekking gelden bepaalde voorwaarden
De schadeveroorzakende gebeurtenis moet passen binnen de hoedanigheidsomschrijving van uw verzekerde. De verzekerde moet aantonen dat de gebeurtenis is ontstaan tijdens een periode dat er elders een aansprakelijkheidsverzekering van kracht was die dekking bood.

Een inloopdekking is in meerdere situaties aan te raden
Een inloopdekking is van belang voor verzekerden die geen uitloopdekking bij de vorige verzekeraar hebben meeverzekerd en waarbij de nieuwe verzekeraar geen standaard inloopdekking biedt. Ook kan deze dekking van belang zijn voor eigenaren/firmanten of DGA’s die niet meer aan een bedrijf verbonden zijn door vertrek of uitdiensttreding. Ze kunnen dan geen rechten meer ontlenen aan de aansprakelijkheidsverzekering. 

Een uitloopdekking dekt voor een bepaalde periode schade na de beëindigingsdatum
Ook na het beëindigen van de verzekering kan uw verzekerde nog worden geconfronteerd met claims die door diens handelen of nalaten zijn ontstaan. De oorzaak van deze gebeurtenis ligt binnen de dekkingsperiode van de verzekering. De melding vindt plaats na het beëindigen van de polis. Ook voor deze situatie bieden de meeste verzekeringen geen standaard polisdekking. De uitloopdekking kan voor een bepaalde periode tegen extra premiebetaling worden ingekocht.

Een uitloopdekking is in meerdere situaties aan te raden
Deze dekking kan van belang zijn voor relaties die stoppen met hun bedrijfsmatige activiteiten of te maken krijgen met een fusie of juridische splitsing. Hetzelfde geldt voor relaties waarbij de aansprakelijkheidsverzekering is beëindigd door een verzekeraar of door de verzekerde zelf. 

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan ook naar CBDschade@avero.nl.