No-riskpolis bij verzuim

Nieuws

Helder over de no-riskpolis regeling bij verzuim

27 jan 2021 5 minuten

Uit onderzoek van UWV blijkt dat werkgevers minder gebruikmaken van de no-riskpolis regeling dan ze zouden kunnen. Veel werkgevers weten bijvoorbeeld niet wanneer een medewerker onder een no-riskpolis valt. En wat ze bij ziekte of uitval van een Wajonger of iemand met een WIA-uitkering moeten doen. Zo kan er ook onterecht worden uitgekeerd op de verzuimverzekering. We zetten daarom graag op een rij wat goed is om te weten.

Wat is de no-riskpolis?
De no-riskpolis is een wettelijke regeling. Deze regeling maakt het voor een werkgever aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Mocht een werknemer met een arbeidsbeperking (weer) ziek worden, dan kan de werkgever een financiële compensatie krijgen via de Ziektewet. De Ziektewetuitkering kan de werkgever namelijk in mindering brengen op het loon dat hij de werknemer tijdens ziekte moet doorbetalen. De werkgever wordt dus bij ziekte gecompenseerd in de loonkosten.

Voor wie is de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt voor werknemers met een handicap of ziekte. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een werknemer met een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering of aan de situatie waarin een WIA-uitkering per einde wachttijd is afgewezen. Per situatie gelden wel (vaak) andere voorwaarden.

Hoe weet de werkgever of iemand onder een no-riskpolis van UWV valt?
Een werkgever kan niet bij UWV navragen of er een no-riskpolis voor de werknemer geldt. De werkgever kan alleen aan de werknemer vragen of er sprake is van een no-riskpolis. Maar niet eerder dan 2 maanden na indiensttreding.

De no-riskpolis geeft de werkgever verschillende voordelen
De werkgever krijgt van UWV een Ziektewetuitkering wanneer de werknemer ziek wordt. UWV keert uit vanaf de eerste ziektedag en de werkgever heeft geen eigen risico
De werkgever betaalt geen hogere premie voor de Ziektewet
De werkgever betaalt geen hogere premie als de werknemer in de WGA komt

De juiste status doorgeven heeft voordelen voor de verzuimverzekering
De werkgever betaalt voor deze werknemer geen premie op de verzuimverzekering tot het maximum SV-loon
Verzuim door ziekte van een no-riskwerknemer leidt niet tot een premieverhoging van verzuimverzekering. Dit verzuim telt niet mee in verzuimcijfers

Hoe maakt u gebruik van de no-riskpolis?
De no-riskpolis geldt automatisch, meestal voor 5 jaar. De werkgever of werknemer hoeven dit niet aan te vragen. Op de beschikking(en) die werknemer van UWV krijgt, staat meestal of er recht is op de no-riskpolis.

De no-riskpolis en de Wet verbetering poortwachter
Een werkgever die een werknemer met no-riskstatus in dienst heeft, moet wél aan alle verplichtingen rondom re-integratie (blijven) voldoen.

Meer lezen over het gebruik van de no-riskpolis?

Lees hier het UWV Kennisverslag 2018-9 dat gaat over onderzoek dat UWV deed naar het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers.

Ook interessant voor u