Een aangepast provisiereglement intermediair voor schade- en inkomensverzekeringen

26 nov 2019
1 minuut
Nieuws

De nieuwe versie 01-01-2020 vervangt de versie 01-01-2019 van het provisiereglement voor schade- en inkomensverzekeringen. Dit pasten we aan:

In de versie 2019 stond bij een aantal schadeverzekeringen geen provisiepercentage vermeld. Dat is aangepast.

  • Een aantal schadeverzekeringen is alleen te sluiten via volmachtkantoren. Dat staat nu specifiek in het reglement.
  • De omschrijving van de provisie voor Agro verzekeringen is aangepast aan de wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst voor Agro verzekeringen.
  • Bij de inkomensverzekeringen zijn 2 nieuwe producten toegevoegd: Collectieve AOV en de MKB Verzuim ontzorg-verzekering.

U vindt het nieuwe provisiereglement bij de serviceberichten op onze website.