Dekking aansprakelijkheid en rechtsbijstand elektrische fietsen

17 sep 2020
5 minuten
Nieuws

De opmars van elektrische fietsen blijft bij ons ook niet onopgemerkt. We zijn dan ook van plan om elektrische fietsen mee te verzekeren op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en rechtsbijstandverzekering (RB). Dat betekent wel dat we de polisvoorwaarden van onze AVB en rechtsbijstandverzekering RB moeten aanpassen. Dat doen we in 2021. Tot die tijd bieden we in 2020 wel dekking en nemen we schade in behandeling.

Schade met of door elektrische fietsen
Het soort elektrische fiets bepaalt welke WAM-plichtig is en welke niet. Zo is een fiets die alleen elektrische trapondersteuning tot 25 km/u levert (een pedelec), niet WAM-plichtig. Aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door deze categorie elektrische fietsen, is verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Alle andere soorten elektrische fietsen zijn WAM-plichtige motorrijtuigen en hebben een kentekenplicht. De aansprakelijkheid door of met deze fietsen is niet verzekerd op de AVB. Geschillen over gebruik van niet kentekenplichtige fietsen met trapondersteuning in het verkeer zijn verzekerd op de rechtsbijstandverzekering. Dit gaan we verduidelijken met een aanpassing in onze voorwaarden.

De polisvoorwaarden voor elektrische fietsen in 2020

Zoals gezegd passen we in 2021 de polisvoorwaarden van onze AVB en RB aan. In 2020 bieden we dekking via onderstaande producten en voorwaarden. De tekstaanpassingen gaan vooral over schade toegebracht met of door een fiets met elektrische trapondersteuning en over geschillen over gebruik in het verkeer.


Dekking aansprakelijkheid en rechtsbijstand elektrische fietsen