Brandverzekering steeds moeilijker af te sluiten

Nieuws

Brandverzekering voor recyclingbedrijven steeds moeilijker om af te sluiten

6 sep 2021 2 minuten

Recyclingbedrijven zijn op dit moment een hot item in de markt. Voor deze bedrijven is het zeer moeilijk de risico’s goed af te dekken. Met name het sluiten van een brand- en aansprakelijkheidsverzekering levert problemen op.

Een recyclingbedrijf zorgt voor hergebruik van grondstoffen
Een recyclingbedrijf is een bedrijf waar het scheiden, inzamelen, opslaan, sorteren, bewerken, verkleinen, of verbranden van diverse afvalstromen plaatsvindt. Deze bedrijven winnen grondstoffen terug uit de verschillende producten. Zodat deze grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Recycling is letterlijk een kringloop: van afval naar grondstoffen naar producten en weer rond. We noemen dit de circulaire economie.

De samenstelling van de diverse afvalstromen is lastig te monitoren
Een recyclingbedrijf richt zich op diverse afvalstromen. Mensen en bedrijven produceren afval zoals plastic-, bouw-, bedrijfs- en restafval. In deze afvalstromen bevinden zich soms ook producten die op een andere manier aangeleverd hadden moeten worden. Denk aan aanlevering van specifiek gevaarlijke stoffen. Hierdoor is het voor recyclingbedrijven lastig te monitoren wat ze binnen krijgen.

Door verkeerd ingezamelde producten kan er broei of zelfontbranding ontstaan
Na aanlevering start het recyclingproces. Het opslaan van alle binnengekomen afvalstromen vindt plaats in 1 ruimte. Doordat recyclingbedrijven niet goed weten wat ze binnen krijgen, kan er broei ontstaan in de opgeslagen goederen. Dit is een chemische reactie die ervoor zorgt dat er warmte vrijkomt. Hierdoor stijgt de temperatuur van het materiaal. Als het materiaal deze warmte niet kwijt kan, gaat het smeulen. Het afval ontvlamt en er ontstaat brand.

De vele grote branden maken verzekeren moeilijk
De afgelopen jaren zijn er bij recyclingbedrijven veel grote branden geweest met miljoenenschades. Deze branden hebben niet alleen gevolgen voor het bedrijf en de werknemers zelf, maar ook voor de omwonenden en het milieu. Door het grote risico op brand en de hoge schadelast zijn verzekeraars, waaronder Avéro Achmea, zeer terughoudend in het aanbieden van een verzekeringsoplossing. 

Risicomanagement is voor recyclingbedrijven van groot belang 
Een verzekeringsoplossing voor recyclingbedrijven is niet altijd mogelijk. Daarom is het van belang om het onderwerp risicomanagement bij uw relatie te bespreken. Een recyclingbedrijf kan al veel zelf doen om een brand te voorkomen, omdat er veel bekend is over de oorzaken. Zoals het monitoren van de opslag: wat ligt waar opgeslagen en hoe zit het met de temperatuur en vochtigheid. Maar ook maatregelen om een brand te beperken en te bestrijden, zijn van groot belang.

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan ook naar CBDschade@avero.nl.

Ook interessant voor u