Beleid verzekeren zonnepanelen is gewijzigd per 1 januari 2020, de premies niet

21 jan 2020
Nieuws

Avéro Achmea heeft de acceptatie van het verzekeren van de zonnepanelen aangepast. Vanaf 50 zonnepanelen stellen wij eisen aan de zonnepaneleninstallatie. Zo waarborgen wij de kwaliteit van de installatie en willen we zo veel mogelijk schades voorkomen en de schadelast beperken. De premies wijzigen niet.

Er gelden eisen voor het verzekeren van nieuwe risico’s
De eisen gelden voor nieuwe klanten met meer dan 50 zonnepanelen. En voor bestaande klanten die na 1 januari 2020 een nieuwe installatie met meer dan 50 zonnepanelen (laten) aanleggen.

Zonnepaneleninstallaties moeten gekeurd worden
De zonnepaneleninstallatie moet gekeurd worden volgens de normen NEN1010 2015 en NEN-EN-IEC62466. De bij een keuring geconstateerde fouten moeten binnen 4 maanden na de datum van het keuringsrapport hersteld zijn. Is er schade door brand en kan de verzekerde niet aantonen dat aan alle voorwaarden is voldaan? En ontstaat daardoor schade of wordt een schade daardoor groter? Dan geldt er een extra eigen risico van 10% van de hele schade, met een minimum van €5.000 en een maximum van €100.000.

Deze verplichte keuring staat op de polis vermeld in de ‘Clausule zonnepaneleninstallatie’. 

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan ook naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl.