Arbovisie 2040: meer focus op preventie

Nieuws

Arbovisie 2040: meer focus op preventie

6 sep 2021 1 minuut

Het ministerie van SZW constateert dat er nog steeds te veel mensen gezondheidsklachten hebben door werk. En dat het aantal arbeidsongevallen en werkgerelateerd verzuim onverminderd hoog zijn. Dat moet beter.

De 7 hoofdlijnen van Arbovisie 2040
In Arbovisie 2040 formuleert SZW 7 hoofdlijnen voor de verbetering van de veiligheid en gezondheid van werkenden. Het uiteindelijke doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is. Deze 7 hoofdlijnen, en de nog op te stellen beleidsagenda, geven de richting aan voor de komende jaren:

  1. Meer focus op preventie.
  2. Meer mogelijkheden eigen regie voor werkenden.
  3. Structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg.
  4. Een verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving.
  5. Een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid.
  6. Een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis in de praktijk.
  7. Passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling.

Meer weten?
Download de Arbovisie 2040 via arboportaal.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ook interessant voor u