UBO's aanmelden voor februari 2022

Nieuws

Alle UBO’s moeten vóór 1 februari 2022 in het UBO-register

25 aug 2021 1 minuut

Vóór februari 2022 moet alle organisaties hun UBO’s ingeschreven hebben in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Het UBO-register helpt om witwaspraktijken en terrorismefinanciering via het financiële stelsel te voorkomen. Het maakt Nederlandse organisaties transparanter en komt voort uit Europese regelgeving.

Een UBO in het kort
Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) of uiteindelijk belanghebbende is iemand die eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie. Een UBO heeft bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van het bedrijf. Of meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang. 

Zo schrijft u UBO’s in
Sinds 27 september 2020 zijn organisaties verplicht hun UBO’s in te schrijven. Voor bestaande organisaties kan dit met een online UBO-opgave. Heeft uw relatie meerdere organisaties? Dan moet uw relatie per organisatie een UBO-opgave doen. Nieuwe organisaties kunnen hun UBO's niet online inschrijven.

Een aantal organisaties heeft geen opgaveplicht 
Sommige organisaties zijn niet verplicht om UBO’s op te geven:

  • eenmanszaken;
  • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
  • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen;
  • verenigingen van eigenaars;
  • rechtspersonen in oprichting;
  • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
  • publiekrechtelijke rechtspersonen;
  • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes).

Een volledig overzicht van de regels en uitzonderingen is terug te vinden op de site van de Kamer van Koophandel.

Bron: Kamer van Koophandel

Ook interessant voor u