2 vrouwen achter laptop

UWV Kennisverslag update november

Nieuws

Invoering 60-plusmaatregel speelt belangrijke rol bij WIA-instroomstijging

30 nov 2023 1 minuut

Het UWV Kennisverslag november 2023 gaat in op de laatste ontwikkelingen in de Ziektewet, het aantal WW-uitkeringen en de WIA-instroom.

De WW ontwikkelt zich stabiel
Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog geen gevolgen van de milde recessie te zien. De WW ontwikkelt zich stabiel. Waarschijnlijk zal het aantal WW-uitkeringen aan het eind van 2023 1% hoger zijn dan een jaar eerder.

Hogere WIA-instroom door vooral 60-plusmaatregel
Bij de WIA is er in de eerste 9 maanden van 2023 een instroomstijging van 8% te zien, na de daling van een jaar eerder in dezelfde periode. Dat komt vooral door de invoering van de 60-plusmaatregel. Een vereenvoudigde WIA claimbeoordeling voor 60 plussers waardoor er meer aanvragen binnen komen. Maar ook de groeiende werkgelegenheid en de stijging van de pensioenleeftijd zijn van invloed op deze stijging. 

Veranderingen in uitzendsector zorgen voor minder ziekmeldingen in de Ziektewet
In het aantal ziekmeldingen doet zich in 2023 een duidelijke daling voor. Niet alleen doordat er minder mensen ziek worden door corona vergeleken met 2022, maar ook door een combinatie van veranderingen in de uitzendsector.

Alles weten?
Download het UWV kennisverslag Volumeontwikkelingen najaar 2023.

Ook interessant voor u