Geautomatiseerde uitvoer zorgt voor beheersing van de arbeidskosten

17 nov 2017
Digitalisering

Robidus adviseert en ondersteunt de groot zakelijke markt bij het afsluiten van inkomensverzekeringen en het structureel verlagen van arbeidskosten. Hoe? Dankzij digitalisering. Dat legt Sven Kelder, algemeen directeur van Robidus Adviesgroep, uit.

Nauwkeuriger inschatten wat toekomst brengt
De verschuiving van het sociale vangnet van overheid naar werkgever brengt financiële en administratieve verplichtingen met zich mee. De uitvoering van de sociale zekerheid is complex en heeft betrekking op een klein deel van het personeelsbestand. Voor grote werkgevers beperkt Robidus de risico’s van verzuim, Ziektewet, WIA en WW door optimale benutting van de wettelijke regelingen én het sturen op inzetbaarheid. “Hierbij is digitalisering van essentieel belang”, legt Sven Kelder uit. “De markt vraagt eigenlijk om digitalisering: voor elke klant moeten we de meest actuele gegevens over zijn personeel en bijbehorende status kunnen geven. Daarnaast vraagt onze maatschappij om steeds meer voorspellend te zijn. Dankzij digitalisatie kunnen we nu veel nauwkeuriger inschatten wat de toekomst gaat brengen.”

Kostenreductie van 66% op sociale zekerheid
Toen Robidus startte met zijn dienstverlening bleken klanten nauwelijks te beschikken over een administratie van arbeidsongeschikten binnen hun personeelsbestand. En wat er was bleek vaak een heel arbeidsintensief systeem. Sven: “We hebben toen direct gekozen om een digitaal platform te gaan bouwen waarin gegevens voor de klant én de verzekeraar toegankelijk zijn. Groot voordeel is dat we 1 systeem voor 3 partijen bouwden en iedereen beschikt over de meest actuele data en signalen tijdens ziekteprocessen. Zodoende maakten we van 3 losse systemen 1 systeem, waardoor we de administratiekosten met 66% reduceerden. Daarbij zijn klanten zeer tevreden want ons bedrijf realiseert, namelijk een prolongatieratio van 95%. Digitalisering levert dus zeker wat op!”

Kies een softwarepakket dat past bij je dienstverlening
Hoe begin je met digitaliseren? Het advies van Sven luidt: “Ga je goed oriënteren op de mogelijkheden en profiteer van het digitale tijdperk. Tegenwoordig zijn er zoveel softwarepakketten waar je een maandelijks opzegbaar abonnement op kan nemen. Probeer een paar pakketten en bekijk nauwkeurig welke opzet bij je dienstverlening past. Win ook advies in bij derden. Er zijn zoveel partijen die je goed op weg kunnen helpen. Bij Robidus kozen we bewust om uiteindelijk zelf een pakket te laten ontwikkelen exact op ons lijf geschreven. Maar wel door een daarin gespecialiseerde partij, want zij hebben grip op digitaliseren en software en wij op sociale zekerheid!”