Dit is hoe Remco Louwrink arbeidsongeschiktheid aankaart

11 jun 2019
5 minuten
Arbeidsongeschiktheid

Hoe gaan uw collega’s het gesprek over arbeidsongeschiktheid aan? Bij Zicht Adviseurs is het sinds kort mogelijk om een Collectieve AOV af te sluiten. Wat komt daarbij kijken? Manager zakelijk advies Remco Louwrink over zijn ervaringen.

“Al 12,5 jaar ben ik met veel plezier werkzaam in de zakelijke advies- en verzekeringsbranche. De laatste jaren merk ik een enorme verbeteringsslag in onze sector. Er wordt steeds meer gefocust op hoe we risico’s voor ondernemingen beter in kaart kunnen brengen. Kleiner kunnen maken. In plaats van ons alleen maar op de verzekering te richten. Een goede ontwikkeling als u het mij vraagt. Want deze integrale benadering is zowel voor relaties als onszelf van meerwaarde. Zeker als het op een (collectieve) AOV aankomt. 

Veel ondernemers hebben vaak geen AOV geregeld 
Een mooi voorbeeld uit de praktijk, is een ICT-gerelateerd bedrijf dat onlangs bij ons aanklopte. Hier zijn 5 mannen aandeelhouder dan wel eigenaar. Ieder met een verschillende rol en eigen verantwoordelijkheden. Enkelen hadden los van elkaar iets geregeld op het gebied van oudedagsvoorziening en overlijden. En een AOV? Dat hadden slechts 2 van de 5 goed geregeld. Werk aan de winkel dus!  

Twijfels verdwijnen als AOV vanuit risicoperspectief bekeken wordt
De mannen van het ICT bedrijf waren aangenaam verrast toen een Collectieve AOV voor de zakelijke markt ter sprake kwam. Maar ook ietwat sceptisch. Eerst zien, dan geloven. Vaak wordt er vooral gefocust op het prijskaartje dat aan een AOV hangt. Daarnaast is er bij velen de vrees om geen (goede) dekking te kunnen krijgen. Als ik in gesprek ga, ben ik eerst een half uur bezig om die mogelijke twijfels weg te nemen. Vervolgens is het de kunst om de ondernemers vanuit een ander perspectief naar de verzekering te laten kijken. Namelijk vanuit risico. Als dat lukt, gaat er vaak een wereld voor ze open. 

Arbeidsongeschiktheid is een risico voor de bedrijfscontinuïteit
Bij het ICT-bedrijf werd arbeidsongeschiktheid aanvankelijk gelinkt aan het privé-inkomen van de individuele ondernemer. Maar wat doet uitval voor langere tijd met de gehele onderneming? Oftewel met de bedrijfscontinuïteit? Zo hebben we gekeken naar de unieke inbreng van de verschillende eigenaars. Wat zijn de gevolgen voor de onderneming als 1 van die unieke kwaliteiten wegvalt? Op die manier maak je het belang van de aanwezigheid van dat individu meetbaar. 

Bedrijfscontinuïteit gegarandeerd met een Collectieve AOV
Al pratende werd duidelijk dat iedereen het erg belangrijk vond dat álle aandeelhouders goed verzekerd zijn. Bij dit ICT-bedrijf zitten meerdere kapiteins op hetzelfde schip. Is er dan ook bereidheid om iets te doen voor de ander? Ons team kon samen met Avéro Achmea duidelijk in kaart brengen wie voor welk deel in rekening wordt gebracht. Dan zie je dat de AOV-premie voor de 1 hoger is dan voor een ander door de leeftijdsverschillen. Het mooie was, men gunde het elkaar - en bovenal de onderneming - dat er een adequate verzekeringsoplossing zou komen. En dus was men bereid om de premie tot op zekere hoogte als niet-leidend te beschouwen. Akkoord te gaan met de verschillende premies. En collectief deze AOV aan te gaan. Er werd dus echt een beroep gedaan op het samenwerkingsverband. Met 1 gezamenlijk doel voor ogen: het schip varende houdende.

Arbeidsongeschiktheid is geen individuele kwestie, maar gaat de hele onderneming aan
Mijn advies bij het afsluiten van een Collectieve AOV? Maak van het onderwerp een zakelijke aangelegenheid. Arbeidsongeschiktheid gaat namelijk de hele onderneming aan. Alles valt en staat met een goede bedrijfscontinuïteit. Wijs ondernemers dan ook op de risico’s die hun bedrijf loopt als iemand tijdelijk of voor langere tijd niet meer kan werken. Door er zo naar te kijken, bewijst u de onderneming in z’n geheel een enorme dienst. En dat niet alleen. Het tilt u ook naar een hoger plan als adviseur. Het laat uw meerwaarde zien. Juist doordat u meedenkt, verder denkt. En bovenal: het grote geheel overziet. Daar profiteren uw relaties weer van. Wat dat aangaat is een Collectieve AOV een win-win!”