Goed onderhoud van wkk verkleint kans op stilstand

Agrarisch

Goed onderhoud verkleint de kans op stilstand van de warmtekrachtkoppeling

10 nov 2022 1 minuut

Als de warmtekrachtkoppeling (WKK) of middenspanningsinstallatie uitvalt, ligt het hele bedrijf stil. Goed onderhoud verkleint de kans op stilstand. Waar moet uw agrarische relatie dan op letten? We zetten een paar aandachtspunten op een rij.

Zorg voor een onderhoudscontract dat past bij het bedrijf 
Besteed aandacht aan de inhoud van dit onderhoudscontract. Past het bij de manier waarop uw relatie de installatie gebruikt? Welke onderdelen zijn opgenomen in het onderhoudscontract en welke onderdelen moet uw relatie zelf uitvoeren? Wij maakten samen met Cogen, Energy Matters en LTO glaskracht een controlelijst waarmee uw relatie kan beoordelen of het onderhoudscontract voldoet.

Zorg ook voor het onderhoud van de generatorschakelaar
Is deze niet in het onderhoudscontract opgenomen? Zoek dan naar een gekwalificeerde onderhoudspartij.

Controleer of het onderhoudscontract past bij het gebruik van de installatie

 • Staat de einddatum of het maximum aantal draaiuren in het contract?
 • Komt het minimaal aantal draaiuren en maximale aantal starts overeen met het gebruik?
 • Bespreek de verwachte levensduur van de generatorschakelaar met het onderhoudsbedrijf. Maak een plan voor tijdige vervanging op een moment dat het beste uitkomt.


Controleer het onderhoud

 • Voert de onderhoudspartij het afgesproken onderhoud uit?
 • Worden de (deel)revisies tijdig uitgevoerd?
 • Vult de onderhoudspartij het logboek volledig in?
 • Worden adviezen uit de inspectie opgevolgd en uitgevoerd?
 • Is de installatie na onderhoud of reparatie bedrijfsklaar opgeleverd en ordelijk en schoon achtergelaten?


Wat kan uw relatie zelf controleren?

 • Of er olie of gas lekt. Lekkage duidt op een defect. Laat de installatie dan direct nakijken.
 • De waarden van olieverbruik, draaiuren, gasverbruik, etheen, NO en NO². Door wekelijks de waarden te noteren, zijn afwijkingen sneller zichtbaar. Afwijkingen kunnen duiden op een storing. Neem dan direct contact op met het onderhoudsbedrijf.


Controleer de opstelling

 • Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Zorg voor een brandwerende omkasting.
 • Voorkom binnendringen van vocht. Herstel ruitbreuk aan het kasdek, controleer de doorvoeren in de wanden, controleer de afdichting van het dak van de omkasting en controleer of er geen water onder de stations aanwezig is.
 • Plaats afdakjes boven de bedieningspanelen.
 • Zorg voor een goedgekeurde schuim- of CO² brandblusser die goed bereikbaar is.


Meer weten over preventie in de glastuinbouw? Bel ons gerust
Neem contact op met onze collega’s van de afdeling Acceptatie & Risicodeskundigheid via telefoonnummer 071 568 98 90.

Ook interessant voor u