overstroming

Uitgebreider verzekerd voor overstromingen

Agrarisch

Vanaf 1 juli uitgebreider verzekerd voor overstromingen

23 jun 2022 1 minuut

Heeft het gebouw van uw agrarische relatie waterschade door een overstroming van alleen een niet-primaire waterkering in Nederland? Dan is dat nu ook verzekerd.

Nu al verzekerd volgens de uitgebreide dekking
Door klimaatverandering is de kans op overstromingen groter. Wij vinden het belangrijk dat agrarisch ondernemers voor deze schades verzekerd zijn. Daarom breiden wij per 1 juli 2022 de dekking uit. Vanaf 1 januari 2023 verwerken we deze uitbreiding ook in de verzekeringsvoorwaarden. Tot die tijd zijn uw agrarische relaties hier dus al wel voor verzekerd. De uitbreiding geldt voor agrarisch ondernemers die verzekerd zijn tegen schade door binnendringen van neerslag. De uitbreiding geldt niet voor de co-assurantieverzekeringen. 
 
Wat bedoelen we met overstroming? 
Met een overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onverwacht niet goed werken van dijken, kades, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen.  
 
Wat is het verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering? 
Waterkeringen zijn bedoeld om water tegen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een dijk of een sluis. Er is een verschil tussen primaire en niet-primaire waterkeringen: 

  • Primaire waterkeringen beschermen tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel). De primaire waterkeringen staan in de Waterwet. 
  • Alle andere waterkeringen zijn niet-primaire waterkeringen.  

Meer informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vindt u op de website van Helpdesk Water

Voor welke verzekeringen geldt deze uitbreiding?
De uitbreiding geldt voor onze verzekering van Gebouw, Huurdersbelang, Inventaris, Inboedel en Voorraad met een dekking uitgebreid en hoger.  

Ook interessant voor u