Greenport voor digitaal veilig tuinbouwcluster

Agrarisch

Cyberweerbaarheidscentrum voor tuinbouwcluster: aandacht voor digitale veiligheid

19 dec 2022
3 minuten

Afgelopen 7 oktober opende het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport zijn virtuele deuren. Een gezamenlijk loket voor digitale veiligheid voor bedrijven in het tuinbouwcluster. Deze non-profit organisatie wil de cyberweerbaarheid van bedrijven in het tuinbouwcluster verhogen. Bart Stengs, sectormanager Glastuinbouw: "Digitalisering biedt de sector mooie kansen, maar vraagt ook extra aandacht voor digitale veiligheid."

Toonaangevende tuinbouwsector interessant doelwit van cybercriminelen
Cybercriminaliteit komt allang niet meer alleen voor in James Bondfilms. Ook de Nederlandse tuinbouwsector is steeds vaker het doelwit van cybercriminelen. "De Nederlandse tuinbouwsector is wereldwijd toonaangevend", zegt Bert Feskens, programmamanager bij het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport en betrokken bij het Nederlandse Veiligheidscluster 'Security Delta' (HSD). "Dat is aan de ene kant mooi, maar aan de andere kant ben je daardoor ook een interessant doelwit."

Kennis en kunde van tuinbouwsector veel geld waard
Stengs voegt eraan toe: "Er zijn genoeg mensen op deze wereld die die kennis en kunde van de tuinders, kassenbouwers of toeleveranciers willen hebben. Denk aan criminelen die door gijzeling een percentage losgeld over de jaaromzet willen ontvangen van een individueel bedrijf. Of die de handelsactiviteiten van de veiling, telersvereniging of het handelsplatform plat willen leggen."

Bewustwording en praktische handvatten om weerbaarheid te vergroten
“Het Cyberweerbaarheidscentrum is opgericht om bewustwording te creëren en ondernemers praktische handvatten aan te reiken om weerbaarder te worden”, stelt Feskens. "Gezamenlijk als keten daarin optrekken is belangrijk, want het Nederlandse tuinbouwcluster moet internationaal een betrouwbare marktplaats zijn. Waar de leveringszekerheid geborgd is, zonder verstoring van hackers."

Praktijkgerichte oplossingen dragen bij aan digitale veiligheid
Het initiatief ontstond na een analyse van de Haagse Hogeschool, die de cyberweerbaarheid van tuinbouwondernemers in de provincie Zuid-Holland in kaart bracht. Die bleek, net zoals in veel andere sectoren, heel laag te zijn. Samen met Greenport West-Holland sloeg Security Delta de handen ineen en richtte met 7 organisaties, waaronder Achmea, de zogeheten 'coalition of doing' op. Zo ontstond het Cyberweerbaarheidscentrum. "We willen geen theoretische verhalen," zegt Feskens, "maar praktijkgerichte oplossingen om de cyberweerbaarheid van bedrijven te vergroten."

"Als je je er niet bewust van bent, kun je er niets aan doen"
Uit het onderzoek van de Haagse Hogeschool bleek ook dat het gevoel van urgentie voor cyberveiligheid onder ondernemers sterk varieert. "Sommige bedrijven zijn al met dit onderwerp bezig, maar er zijn ook nog steeds heel veel partijen die zich geen zorgen maken over hun digitale veiligheid en de urgentie niet voelen", zegt Feskens. "En die laatste, dat is de lastigste groep. Want als je je er niet bewust van bent, dan kun je er ook niets aan doen. Eén van onze prioriteiten is dan ook die bewustwording te verhogen."

Cyberveiligheid stijgt niet mee met digitale afhankelijkheid
"De digitalisering in de sector gaat heel erg snel. Dat is fijn, want daardoor kan iedereen efficiënter en effectiever werken. Maar we zijn zó gedigitaliseerd, dat we niet meer zonder automatisering kunnen”, legt Feskens uit. “Dat maakt ons afhankelijk van onze digitale systemen. De cyberveiligheid blijft vaak achter”, stelt hij. "Veel telers denken na installatie van het systeem: zo, dat draait mooi, en we gaan weer over tot de orde van de dag. Logisch, maar die digitale veiligheid zou een continu aandachtspunt moeten zijn. Want als dat niet meer up-to-date is, kunnen de gevolgen enorm zijn."

Behandel cybercriminaliteit als een serieus bedrijfsrisico voor de hele sector
Door internet kunnen hackers bijvoorbeeld via phishingmails heel makkelijk online het bedrijf binnenkomen. En systemen uitschakelen. Waardoor de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. "De teler moet cybercriminaliteit gaan zien als een serieus bedrijfsrisico", stelt Feskens. Stengs vult aan: "Daarnaast is de teler onderdeel van een keten. Dus ook de digitale veiligheid van de leveranciers en afnemers zijn heel belangrijk. Als zij wegvallen, heeft de teler ook een probleem. Daarom moeten we hier ketenbreed samen in optrekken."

Concrete handvatten om cybersecurityniveau te verhogen
"Het Cyberweerbaarheidscentrum is een platform met verschillende diensten en middelen voor de deelnemers", legt Feskens uit. "Zo bieden we verschillende praktische workshops aan over cyberveiligheid, is er een helpdesk, een maandelijkse Q&A spreekuur en organiseren we een paar keer per jaar cybercafés. Ook geven we deelnemers toegang tot de dreigingsinformatie die de overheid alleen deelt met vitale sectoren, zodat we als sector eerder kunnen anticiperen. En we bieden verschillende toolboxen aan met praktische checklists, handleidingen en voorbeelddocumenten.” 

Landelijke uitrol versterkt sector én concurrentiepositie
Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is opgezet vanuit Zuid-Holland, maar ondernemers uit andere greenports zijn van harte welkom om aan te sluiten. "Als we ons verenigen, dan kunnen we samen het hele Nederlandse tuinbouwcluster naar een hoger niveau tillen op het gebied van cyberweerbaarheid en digitale veiligheid. Daar wordt niet alleen de sector sterker van, maar het versterkt ook onze concurrentiepositie op de wereldmarkt", stelt Feskens. "Het klinkt misschien cliché, maar het is wel waar: we zijn zo sterk als de zwakste schakel."

Meer informatie over Cyberweerbaarheidscentrum Greenport 
Lees hoe ondernemers zich aan kunnen sluiten bij het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport.