Let altijd op bij las- en slijpwerk

Agrarisch

Blijf altijd alert bij las- en slijpwerk

26 okt 2021 1 minuut

Eén vonkje bij brandbare materialen zoals isolatie, stroresten, strooisel of houtkrullen, kan al brand veroorzaken. Dat ene vonkje in de buurt van methaangas in een mestkelder kan leiden tot een explosie. Ook smeulende resten die achterblijven zijn gevaarlijk. Wees daarom alert bij het uitvoeren van brandgevaarlijk werk.

Vooraf aan het las- of slijpwerk

  • Bedenk goed of het lassen of slijpen echt nodig is. Kunnen de materialen bijvoorbeeld ook met schroeven verbonden worden?
  • Voer het werk bij voorkeur buiten de bedrijfsgebouwen uit, op minimaal 10 meter afstand van het gebouw.
  • Scherm de werkplek af met schotten.
  • Bekijk de werkomgeving goed. Zijn er materialen, goederen of stoffen aanwezig die brandbaar, ontvlambaar of explosief zijn? Bijvoorbeeld vaten met brandstof, hooi, strooisel, een olie-lap of isolatiematerialen in de dakconstructie. Haal deze weg of scherm ze af met onbrandbare materialen.
  • Ventileer mestkelders goed en dek roosters rondom de werkplek af.
  • Wordt er binnen gewerkt? Ventileer dan de ruimte waar gewerkt wordt.
  • Houd een brandblusser, brandslang of emmer zand bij de hand. Gebruik bij voorkeur een poederblusser PG van 12 kg of een sproeischuimblusser van 9 liter.
  • Houd een mobiele telefoon binnen handbereik zodat er snel hulp ingeschakeld kan worden.

Tijdens het las- of slijpwerk

  • Draag beschermende kleding en een veiligheidsbril.
  • Blijf de werkomgeving controleren.

Na het lassen of slijpen
Controleer de werkomgeving goed na het las- of slijpwerk. Smeulende resten kunnen achteraf alsnog brand veroorzaken. Blijf de werkplek het 1e uur na het lassen of slijpen goed in de gaten houden. Kijk 2 uur na de las- of slijpwerkzaamheden nog een keer of er geen smeulende resten zijn achtergebleven.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze collega’s van de afdeling Acceptatie & Risicodeskundigheid via telefoonnummer 071 568 98 90.

Ook interessant voor u