Kernwaardensessie

Ambities in kaart brengen

  • Brainstormsessie met alle medewerkers
  • Draagvlak voor strategie door betrokkenheid
  • Visiedocument voor toekomstbestendige organisatie

Wat houdt de Kernwaardensessie in

Met de Kernwaardensessie legt u samen met alle medewerkers van uw bedrijf de basis voor een visiedocument. We gaan op zoek naar de intenties en ambities van u en uw medewerkers, de normen en waarden die jullie belangrijk vinden en de waarde die u toevoegt voor klanten. Het helpt u om de juiste strategische keuzes te maken. En om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendige organisatie.

Wat levert de Kernwaardensessie u op?

  • U krijgt inzicht in de intenties en ambities van uw medewerkers.
  • U ontwikkelt een gezamenlijke missie, visie en kernwaarden samengevat in een visiedocument.
  • Uw medewerkers voelen zich meer betrokken en gehoord.