Business games

Samenhang leren onderscheiden en begrijpen

  • Ervarend leren in een veilige leeromgeving
  • Stimuleert de onderlinge samenwerking
  • Effectieve methode om gedragsverandering te realiseren

Voorzie The Game

Tijdens Voorzie The Game buigt u zich een dag lang met een aantal teams over een interessante casus van een bestaand advieskantoor, een kantoor zoals elk ander. In deze casus wordt u als deelnemer geconfronteerd met herkenbare dilemma’s die u dwingen tot het maken van keuzes die de toekomst van het bedrijf gaan bepalen. Keuzes die u in het echte leven ook zult maken. Al die keuzes van u en uw team leiden uiteindelijk tot een toekomstbestendig businessplan.

Wat levert Voorzie The Game u op?

  • Inzicht in kansen in de markt.
  • Strategiebepaling voor uw kantoor.
  • Nieuwe inzichten die direct toepasbaar zijn.

Klant-Erger-Je-Niet

Klant-Erger-Je-Niet is een actieve workshop in spelvorm. De workshop is bij uitstek geschikt om deelnemers het belang van klantgerichtheid te laten ervaren en de inzichten vervolgens in de eigen werksituatie te activeren. Belangrijke thema’s zoals van buiten naar binnen kijken, klantbehoeften, klanttevredenheid, klantcommunicatie en het creëren van ambassadeurs zijn de rode draad door de game. Ook onderlinge samenwerking en het delen van klantinformatie spelen een belangrijke rol.

Wat levert Klant-Erger-Je-Niet u op?

  • Vergroot de klantfocus van uw medewerkers. 
  • Alle neuzen dezelfde kant op.
  • Ontdek samen de essentie van klantgerichtheid.