Rechtsbijstandverzekering BedrijfActiefPolis
Zodat u bij een conflict een beroep kunt doen op deskundige rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering BedrijfActiefPolis

Zo kunt u zorgeloos zakendoen

Een juridisch conflict; niemand wil het, maar toch kunt u erin verwikkeld raken. Met aanzienlijke kosten tot gevolg. Met de Rechtsbijstandverzekering van Avéro Achmea kunt u een beroep doen op deskundige rechtsbijstand. Deze helpt u als ondernemer met juridisch advies en dekt de kosten van eventuele juridische vervolgstappen. De daarmee samenhangende kosten zijn verzekerd, zoals de kosten van incasso, reis en verblijf en de kosten van een procedure. Ook de kosten van een advocaat zijn verzekerd als u daarvoor kiest.

Onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijk adviseur. De adviseur kent uw bedrijf en uw bedrijfsrisico’s. Zo bent u verzekerd van een goed advies. 


3 redenen om deze Rechtsbijstandverzekering te kiezen

  • Hulp van onafhankelijke, specialistische juristen
  • Proceskosten zijn gedekt
  • Dekt ook geschillen over incasso

Bekijk wat u verzekert met onze Rechtsbijstandverzekering

Wel verzekerd

  • rechtsbijstand bij het verhalen van uw schade op een ander
  • rechtsbijstand bij een conflict over arbeidsrecht (alleen met de module Arbeid)
  • rechtsbijstand bij een conflict met een huurder of pachter (alleen met de module Verhuur)
  • rechtsbijstand door een advocaat naar eigen keuze tot € 10.000 per gebeurtenis, als volgens ons een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd moet worden waarbij een advocaat niet wettelijk verplicht is

Niet verzekerd

  • rechtsbijstand bij een conflict dat al speelde voordat u de verzekering afsloot
  • rechtsbijstand bij conflicten, denk aan geschillen over fusies, intellectueel eigendom en vennootschapsrecht
  • rechtsbijstand bij een conflict over een belastingaangifte

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze voorwaarden Rechtsbijstandverzekering BedrijfActiefPolis of neem contact op met uw adviseur.
Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering BedrijfActiefPolis

Bekijk alle BedrijfActiefPolis voorwaarden:
Voorwaarden en meer

Stel zelf uw Rechtsbijstandverzekering samen

De Rechtsbijstandverzekering biedt u 2 optionele dekkingen

Arbeid

Hiermee is rechtsbijstand bij conflicten die te maken hebben met arbeidsrecht verzekerd. Bijvoorbeeld bij ontslag of een conflict met een werknemer.

Verhuur

Hiermee is rechtsbijstand verzekerd bij conflicten met een huurder of pachter. Bijvoorbeeld wanneer uw huurder weigert zijn huur te betalen.

Wilt u ons product vergelijken met andere aanbieders?

Bekijk het informatiedocument

De informatiedocumenten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze informatiedocumenten geen rechten ontlenen.

Met het informatiedocument kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. Het informatiedocument helpt u onze verzekering te vergelijken met andere aanbieders