Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget - Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget | Avéro Achmea
Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget 

Zelf uw thuiszorg regelen

Met een Zvw-pgb krijgt u budget waarmee u zelf zorg inkoopt, bijvoorbeeld bij een organisatie of een familielid. De kosten declareert u achteraf bij ons. 

Let op: Bij ons kunt u alleen een Zvw-pgb krijgen voor verpleging en verzorging thuis. Ander pgb nodig? Dan wordt dit mogelijk geregeld door zorgkantoor of gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van belangenvereniging Per Saldo, www.pgb.nl.

Regel uw Zvw-pgb

Heeft u of uw naaste intensieve, langdurige zorg nodig? Thuis of in een zorginstelling? Kom meer te weten over pgb-wet-langdurige-zorg (pgb-wlz).

Hulp nodig bij uw Zvw-pgb administratie?
Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij Avéro.

Veelgestelde vragen

Welke zorg kan ik krijgen?

Zvw-pgb wordt geregeld door uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld Avéro Achmea. Wij vergoeden de volgende Zvw-pgb (als daar een indicatie voor is gegeven door de wijkverpleegkundige):

  • Persoonlijke verzorging (alleen volwassenen; persoonlijke verzorging voor kinderen wordt toegekend vanuit de Jeugdwet)
  • Verpleging (volwassenen en kinderen)
  • Begeleiding (alleen kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg)

Wilt u pgb zorg die u niet terugziet in bovenstaand rijtje? Dan heeft u mogelijk recht op pgb zorg via gemeente of zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, www.pgb.nl, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

Hoeveel geld krijg ik met een Zvw-pgb?

Dat verschilt. De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Op basis van deze indicatie bepalen wij het budget. 

Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week. 

Toekenningsverklaring 
Gaan wij akkoord met uw Zvw-pgb aanvraag? Dan krijgt u van ons een toekenningsverklaring (ook wel toekenningsbeschikking genoemd) op basis van weken. 

In 2019 houdt Avéro Achmea 52 weken per toekenning aan. Het weekbudget x het aantal weken dat de indicatie is afgegeven is het totaalbudget van de toekenning.

Hoe krijg ik inzicht in mijn kosten?

Moet ik met een Zvw-pgb eigen risico betalen?

Nee, u hoeft geen eigen risico te betalen.

Kan ik zowel een Zvw-pgb als zorg in natura (ZIN) krijgen?

Dat kan. Een wijkverpleegkundige moet eerst een indicatie geven over uw totale zorgbehoefte. Vervolgens geeft u op het aanvraagformulier voor Zvw-pgb aan welke zorg u via pgb wilt en welke zorg niet. Avéro Achmea geeft alleen akkoord over het pgb-deel van de indicatie.

Kan ik bezwaar maken tegen een indicatie van de wijkverpleegkundige?

Bent u het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige u heeft gegeven? Dan kunt u eenmalig bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion. 

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met onze klantenservice pgb: 071 364 03 80.

Mijn Zvw-pgb aanvraag is afgewezen. Hoe dien ik een klacht in?

Stuur een e-mail naar avero.klachten@achmea.nl. U kunt ons ook een brief met uw klacht sturen. Ons adres: 

Avéro Achmea 
Klantsignaalmanagement 
Antwoordnummer 2241 
8000 VB ZWOLLE