pensioen

Vier life cycles beleggen

4 life cycles beleggen

  • Life cycles die passen bij uw persoonlijke situatie
  • Zelf uw risicoprofiel bepalen
  • Wij beleggen voor u, dat geeft rust

Hoe werkt dat?

Wij beleggen de premies voor uw pensioen. U heeft op uw pensioendatum dan een pensioenkapitaal. U koopt met dit kapitaal een pensioen. Beleggen volgens een life cycle betekent dat wij de beleggingen automatisch aanpassen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt.

U kunt uw pensioenkapitaal beleggen volgens 4 verschillende life cycles:

Voorzichtig
U belegt bij de life cycle 'voorzichtig' veel in obligaties. U loopt het minste risico. En u heeft het laagste verwachte rendement.

Gemiddeld
U heeft bij de life cycle 'gemiddeld' niet het minste, maar ook niet het meeste risico. Het verwachte rendement is niet het laagste en niet het hoogste.

Ambitieus
U belegt bij de life cycle 'ambitieus' relatief veel in aandelen tot uw pensioen. Het risico is hoger dan bij de life cycle ‘Gemiddeld’. Dat betekent dat de mogelijke uitschieters (hoger en lager) in opbrengst groter zijn. De verwachte opbrengst is hoger dan bij de gemiddelde life cycle.

Dynamisch
U heeft bij de life cycle 'dynamisch' het meeste risico. Het verwachte rendement is ook het hoogst. Deze life cycle is speciaal bedoeld voor mensen die hun pensioenkapitaal ook ná hun pensioen willen beleggen.


Hoeveel risico u neemt, heeft gevolgen voor het pensioen dat u krijgt
De life cycles en hun bijbehorende beleggingen verschillen van elkaar in verwachte opbrengst (rendement) en in risico.

  • Kiest u voor veel risico? En dus voor een life cycle die meer in aandelen belegt?
    Dan heeft u waarschijnlijk een hoger pensioen. Maar de mogelijke uitschieters in de opbrengst (naar boven en naar beneden) zijn dan ook groter.
  • Kiest u voor minder risico? En dus voor een life cycle die meer in obligaties belegt?
    Dan krijgt u waarschijnlijk minder pensioen. Maar u heeft dan meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen.
Hoe ouder u wordt, hoe minder risico uw pensioen loopt

Als uw pensioendatum dichterbij komt, stemmen we in alle life cycles de beleggingen af op de aankoop van uw pensioen. Dus minder in aandelen en meer in obligaties. Daardoor wordt de kans op grote tegenvallers bij de aankoop van uw pensioen kleiner. Door te beleggen in langlopende obligaties zorgen we ervoor dat uw pensioen minder afhankelijk wordt van de rente op uw pensioendatum (renterisico).

Wat is het renterisico? Onzekerheid over rente zorgt voor onzeker pensioen
Is de marktrente op uw pensioendatum hoog? Dan kunt u van uw pensioenkapitaal een hoog pensioen kopen. Is de marktrente laag? Dan kunt u minder pensioen kopen. De marktrente op uw pensioendatum is niet te voorspellen. Daardoor is uw pensioenuitkering onzeker. Dat noemen we het renterisico.

Bepaal hoe we uw pensioenkapitaal moeten beleggen
U bepaalt uw risicoprofiel op uw persoonlijke website. We weten aan de hand daarvan volgens welke life cycle we voor u moeten beleggen.