pensioen

Uniform Pensioen Overzicht

De meestgestelde vragen

Meestgestelde vragen over Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

U heeft via uw (ex-)werkgever een pensioen bij Avéro Achmea. Hier vindt u alle belangrijke informatie over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bij elkaar. Wel zo makkelijk!

Bekijk dit filmpje over het Uniform Pensioenoverzicht; daar leggen we het UPO in 1 minuut aan u uit.

Wat heb ik aan het UPO?
Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt als u met pensioen gaat of als u arbeidsongeschikt raakt. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht krijgt u elk jaar als u nog pensioen opbouwt in de regeling. Bouwt u geen pensioen meer op in de regeling, bijvoorbeeld omdat u van baan wisselde? Dan krijgt u iedere 5 jaar een UPO.

Alle bedragen op het UPO zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u hier nog premies en belasting over betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Enige uitzondering hierop is het UPO voor een nettopensioenregeling. Een nettopensioenregeling is een specifieke regeling voor pensioenopbouw voor het deel van het inkomen boven de €103.317,- (2017). Verdient of verdiende u minder dan dit? Dan heeft u geen nettopensioenregeling.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van:

 • uw pensioen bij ons
 • uw pensioen bij andere pensioenuitvoerders
 • uw AOW

Dit overzicht wordt ieder kwartaal bijgewerkt.

Waarom ziet mijn UPO er anders uit?
Het UPO is vernieuwd. De begrijpelijkheid is onderzocht en verbeterd in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Het UPO is opgesteld zoals afgesproken met alle pensioenuitvoerders. Het geeft de stand van zaken aan op 31 december. Wij laten op het UPO uw opgebouwde pensioen zien. U ziet op www.mijnpensioenoverzicht.nl. een totaaloverzicht van: 

 • uw pensioen bij ons
 • uw pensioen bij andere pensioenuitvoerders
 • uw AOW 

Dit overzicht wordt ieder kwartaal bijgewerkt.

Let op:
Krijgt u al (voor een deel) pensioen? Dan ziet u dit (deel) niet terug.


Welke gegevens laat mijn UPO zien?
U ziet de stand van zaken van uw pensioen per 31 december. U ziet wat u tot nu toe heeft opgebouwd in deze pensioenregeling. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Verandert uw salaris of uw pensioenregeling dit jaar? Dan vindt u de gevolgen van deze aanpassingen op uw volgende UPO. De meest actuele stand van zaken vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt hier een totaaloverzicht van: 

 • uw pensioen bij ons
 • uw pensioen bij andere pensioenuitvoerders
 • uw AOW

Dit overzicht wordt ieder kwartaal bijgewerkt.

Let op:
krijgt u al (voor een deel) pensioen? Dan ziet u dit (deel) niet terug.

Voor welke verzekeringen krijg ik een UPO?
Het UPO wordt alleen verstrekt voor verzekeringen die onder de Pensioenwet vallen. Dit zijn pensioenuitkeringen bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid die uw werkgever regelde. Een (aanvullende) lijfrenteverzekering valt bijvoorbeeld niet onder de Pensioenwet. Daarom ontvangt u hiervan geen UPO.

Waarom krijg ik meerdere UPO's?
U kunt meerdere pensioenregelingen en/of soorten pensioenovereenkomsten hebben. Bij ons maar bijvoorbeeld ook bij een andere werkgever. Per pensioenregeling en/of soort pensioenovereenkomst krijgt u een UPO. Het soort overeenkomst van uw pensioenregeling staat bovenaan op de eerste pagina van uw UPO.

Een andere reden dat u meerdere UPO’s krijgt, is als wij uw verschillende pensioenen, bijvoorbeeld ouderdomspensioen en prepensioen apart administreren.

U krijgt de UPO’s niet allemaal tegelijk. Wij versturen UPO’s voor 1 oktober.

Wilt u een compleet overzicht van uw pensioen? Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u alle gegevens van verschillende regelingen én uw AOW bij elkaar. Dit overzicht wordt 4 keer per jaar bijgewerkt.

Let op:
Krijgt u al (voor een deel) pensioen? Dan ziet u dit (deel) niet terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Zijn de bedragen genoemd op het UPO bruto bedragen?
Alle bedragen op het UPO zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u hier nog premies en belasting over betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van: 

 • uw pensioen bij ons
 • uw pensioen bij andere pensioenuitvoerders
 • uw AOW

Enige uitzondering hierop is het UPO voor een nettopensioenregeling. Een nettopensioenregeling is een specifieke regeling voor pensioenopbouw voor het deel van het inkomen boven de €103.317,- (2017). Verdient of verdiende u minder dan dit? Dan heeft u geen nettopensioenregeling.

Er staat een fout in mijn persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum of burgerservicenummer). Hoe kan ik dit wijzigen?
Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). Wij vragen u de foute gegevens te laten aanpassen bij de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland of werkt u niet meer bij de werkgever waar u uw pensioen opbouwde? Geef dan de juiste gegevens schriftelijk (ondertekend) aan ons door.

Waarom staan de gegevens van mijn partner niet op het UPO?
Het is mogelijk dat in uw pensioenregeling geen partnerpensioen is opgenomen. De partnergegevens staan dan niet op het UPO.

Is er wel een uitkering bij overlijden opgenomen in de pensioenregeling en voldoet uw partner aan de voorwaarden zoals die in het pensioenreglement staan? Dan is uw partner niet bij ons bekend. U kunt de partnergegevens aan uw werkgever waar u het pensioen opbouwt doorgeven. De werkgever meldt uw partner dan bij ons aan. Wij passen uw UPO en onze administratie dan aan.

Werkt u niet meer bij de werkgever waar u uw pensioen opbouwde dan kunt u in deze pensioenregeling geen pensioen voor uw partner meer verzekeren.

Ook is het mogelijk dat wij partnerpensioen apart registreren. U krijgt dan ook een UPO voor het partnerpensioen. Dit kan op een ander moment in het jaar zijn.

Mijn ex-partner staat nog op het UPO, hoe kan dat?
Op het UPO ziet u de gegevens zoals ze op 31 december bij ons in de administratie stonden. Mogelijk was uw echtscheiding, einde samenwoning of einde geregistreerd partnerschap op 31 december nog niet door ons verwerkt. Uw ex-partner staat dan nog op uw UPO. Op uw volgende UPO is uw scheiding wel verwerkt. Bekijk ook het filmpje over scheiden & pensioen.

Mijn deeltijdpercentage klopt niet. Wat moet ik doen?
U kunt daarover contact opnemen met uw werkgever. Hij geeft de wijzigingen aan ons door. Uw gewijzigde gegevens vindt u terug op het UPO van volgend jaar.

Mijn pensioengevend salaris klopt niet, hoe kan dat?
U kunt daarover contact opnemen met uw werkgever waar u het pensioen opbouwt of opbouwde. Hij geeft de aanpassingen aan ons door. Uw gewijzigde aangepaste gegevens vindt u terug op het UPO van volgend jaar.

De datum van indiensttreding klopt niet. Hoe kan dit?
Dat kan meerdere oorzaken hebben. 

 • Uw pensioenregeling is gewijzigd. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop de pensioenregeling wijzigt.
 • U koos voor waardeoverdracht. Hierdoor krijgt u extra dienstjaren toegekend. De datum van indiensttreding ligt daarom vóór de werkelijke datum van indiensttreding.
 • U was te jong. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop u oud genoeg was om deel te nemen aan de pensioenregeling.
 • Uw werkgever koos een andere pensioenuitvoerder. De datum van indiensttreding is dan de datum dat uw werkgever de pensioenregeling bij ons verzekerde.

Via mijn werkgever heb ik een Anw-hiaatpensioen. Waarom staat deze niet op het UPO?
Wij administreren uw Anw-hiaatpensioen apart. U krijgt hiervoor een apart UPO.

Wat is het verschil tussen het UPO en een rekeningoverzicht?
Als u een premieovereenkomst heeft, legt u uw premie in en hiermee bouwt u kapitaal op. U krijgt hiervan ieder jaar een rekeningoverzicht van alle bij- en afschrijvingen in een jaar. Het UPO is een overzicht van de stand van zaken van een pensioenregeling per 31 december.

Bij een rekeningoverzicht kunnen nog aanpassingen met terugwerkende kracht worden gedaan. Daarom kan het opgebouwde kapitaal op het UPO verschillen van het saldo op het rekeningoverzicht.

Heeft u een uitkeringsovereenkomst, dan krijgt u geen rekeningoverzicht.

Waarom staat er op mijn UPO dat ik een uitkering kan kopen van €0,00 bruto per jaar?
Als uw totale opgebouwde pensioenkapitaal te laag is, kunt u met dit kapitaal geen uitkering aankopen. Op de pensioendatum betalen wij het opgebouwde pensioenkapitaal in 1 keer aan u uit.