pensioen

U bent nabestaande

Pensioen bij overlijden

Praktische informatie

Na een overlijden moet u helaas ook veel praktische zaken regelen. Er komt van alles op u af. We helpen u daarom graag met duidelijke informatie over het pensioen na overlijden.

U hoeft niets te doen als de overledene in Nederland woonde

Gaat het om een pensioenuitkering? Dan hoeven uw nabestaanden het overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente geeft voor pensioenregelingen deze gegevens door via de Basisregistratie Personen (BRP). Wij mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere uitkeringen. Zoals bijvoorbeeld uit een lijfrente- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Geef het overlijden door als de overledene in het buitenland woonde

Geef ons het overlijden alstublieft door. Stuur daarvoor een kopie van de overlijdensakte naar pensioenservice@achmea.nl.

U kunt een kopie van de overlijdensakte ook sturen naar:

Achmea Pensioenen
AP KC
Postbus 328
8901 BC Leeuwarden

Kreeg de overledene een pensioen? Dan stopt het pensioen na overlijdensmelding

Kreeg de overledene een pensioen? Dan stopt het pensioen na overlijdensmelding
Het eventueel te veel betaalde geld kunnen wij terugvragen.

Nabestaandenpensioen voor (ex) partner en/of kinderen

De partner en/of kinderen die achterblijven kunnen afhankelijk van de pensioenregeling bij overlijden een nabestaandenpensioen ontvangen.

Uw (ex) partner is overleden

Wij kijken na de overlijdensmelding voor wie een partnerpensioen was verzekerd. Heeft u recht op een partnerpensioen? Dan krijgt u van ons informatie over het partnerpensioen

Uw vader of moeder is overleden

Wij kijken na de overlijdensmelding voor wie een wezenpensioen was verzekerd. Heeft u recht op wezenpensioen? Dan krijgt u hierover van ons informatie. U krijgt afhankelijk van de pensioenregeling een wezenpensioen tot bijvoorbeeld 18 of 21 jaar.

U krijgt soms langer wezenpensioen

Studeert u? Dan hangt het van de pensioenregeling af of u tijdens uw studie ook nog wezenpensioen krijgt. Is dat het geval? Dan krijgt u ieder jaar in augustus een brief van ons. Bij deze brief zit een studieverklaring. U moet deze laten invullen en ondertekenen door uw onderwijsinstelling.

Laat ons weten als u stopt met studeren

Stopt u met studeren? Stuur dan een e-mail naar pensioenservice@achmea.nl. Wij kunnen het wezenpensioen dan op tijd stoppen. Zo voorkomt u dat u later het wezenpensioen aan ons terug moet betalen.

Bent u arbeidsongeschikt?

Dan hangt het van de pensioenregeling af of u langer wezenpensioen krijgt. Is dat het geval? Dan ontvangen wij graag van u een kopie document over uw arbeidsongeschiktheid inclusief uw Burger Service Nummer. Stuur een e-mail naar pensioenservice@achmea.nl met de verklaring.

U geeft een rekeningnummer aan ons door met het inlichtingenformulier

U krijgt van ons eerst informatie over de hoogte van uw partnerpensioen- of wezenpensioenuitkering. Wij vragen u om uw rekeningnummer door te geven.

Er zijn 2 manieren om een rekeningnummer door te geven.


Achmea Pensioenen
AP KC
Postbus 328
8901 BC Leeuwarden

U krijgt rond de 25e van de maand uw partner- of wezenpensioen

Woont u in het buitenland? Dan krijgt u uw geld enkele dagen later. Het kan per bank verschillen wanneer uw pensioen op uw rekening staat.

U krijgt jaarlijks informatie over uw pensioen

U krijgt eind januari een overzicht. Op dit overzicht staat het bedrag dat wij vanaf dat moment aan u gaan betalen.

U krijgt uiterlijk in februari een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

U wilt loonheffingskorting ontvangen

Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. Loonheffingskorting is een korting waardoor u minder belasting en premies betaalt. U kunt op de site van de Belastingdienst het formulier Model Opgaaf Loonheffing downloaden. Stuurt u het formulier ingevuld en ondertekend naar pensioenservice@achmea.nl. Wij passen dan de loonheffingskorting op de uitkering toe.


U kunt het ook sturen naar:

Achmea Pensioenen
AP KC
Postbus 328
8901 BC Leeuwarden

TIP: Het is gebruikelijk om op de hoogste uitkering die u ontvangt loonheffingskorting aan te vragen. Als bijvoorbeeld uw salaris, uw Anw of AOW uitkering hoger is dan uw pensioenuitkering is het raadzaam om de loonheffingskorting op deze uitkering te laten toepassen.


U wilt loonheffingskorting stoppen

U kunt de loonheffingskorting stoppen door een mail naar pensioenservice@achmea.nl te sturen.


Noem daarin:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw Burger Service Nummer (BSN)
  • en als onderwerp ‘stoppen loonheffingskorting’

U gaat samenwonen/trouwen

Samenwonen of trouwen heeft geen gevolgen voor uw partnerpensioen. U hoeft niets te doen.

U verhuist binnen Nederland

U hoeft de verhuizing niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze gegevens van uw gemeente via de Basisregistratie Personen (BRP). De gegevens van BRP mogen wij alleen gebruiken voor pensioen. Heeft u nog andere polissen bijvoorbeeld een schadeverzekering of een lijfrenteverzekering? Dan moet u de verhuizing wel doorgeven.

U woont in het buitenland

Het is belangrijk dat wij uw laatste gegevens hebben.

U verhuist in of naar het buitenland

U stuurt u een mail naar pensioenservice@achmea.nl. Noem daarin:

  • uw naam
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres
  • uw Burger Service Nummer (BSN)

U krijgt van ons bericht als u het formulier 'Bewijs van in leven zijn' naar ons moet sturen.

U krijgt van ons het formulier als u geen uitkering krijgt via de Sociale Verzekeringsbank. We sturen dit naar het adres dat u doorgaf. Stuurt u geen bewijs van in leven zijn? Dan stopt uw nabestaandenpensioen.

U overlijdt. Uw nabestaanden moeten het overlijden aan ons doorgeven

Stuur daarvoor een kopie van de overlijdensakte naar: pensioenservice@achmea.nl.
Of naar:
Achmea Pensioenen
AP KC
Postbus 328
8901 BC Leeuwarden

Het nabestaandenpensioen stopt na de overlijdensmelding.