pensioen

Scheiden

Scheiden en beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwonen heeft gevolgen

Gaat u scheiden? Stopt uw geregistreerd partnerschap? Dan heeft dat gevolgen voor uw ouderdomspensioen en het partnerpensioen van uw ex-partner. Stopt u met samenwonen? Dan heeft dit alleen gevolgen voor het partnerpensioen van uw ex-partner. Voor de verdeling van het ouderdomspensioen gelden wettelijke regels. Dat geldt ook voor het recht op partnerpensioen.

In dit filmpje leggen wij u uit wat de gevolgen zijn van uw scheiding.

Een scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap moet u aan ons melden

Bij een scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap ontvangen wij van de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch een melding. Wij halen dan uw ex-partner van uw polis af. Maar u moet zelf ook nog iets doen. U moet namelijk zo snel mogelijk de afspraken over uw pensioen aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk binnen 2 jaar. Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen? Dan regelen wij de uitbetaling hiervan rechtstreeks met uw ex-partner. Geeft u uw afspraken niet binnen 2 jaar aan ons door? Dan moet u op het moment dat u met pensioen gaat de betaling aan uw ex-partner zelf regelen.

Voor het melden van uw beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u gebruik van dit formulier: Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Vraag of uw adviseur u hierbij wilt helpen.

U kunt afwijken van de wettelijke verdeling van het ouderdoms- en/of partnerpensioen

Heeft u in de huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen en/of partnerpensioen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via dit formulier: Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Vraag of uw adviseur u hierbij wilt helpen. Heeft u bij het beëindigen van het samenwonen afgesproken dat u ex-partner geen recht meer heeft op partnerpensioen? Geef dit dan aan ons door. Vraag of uw adviseur u hierbij wilt helpen.

Beëindiging van het samenwonen moet uw werkgever aan ons doorgeven

Heeft u het samenwonen met uw ex-partner beëindigt? Dan moet u aan uw werkgever vragen of hij dit aan ons doorgeeft. Uw werkgever doet dit via onze online administratie. Zodra wij deze melding hebben ontvangen halen wij uw ex-partner van uw polis af.

Heeft u vragen?

Hieronder leest u de antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Ik ga scheiden of mijn geregistreerd partnerschap stopt. Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen?

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook als u gaat scheiden kunt u hier andere afspraken over maken. Dit wordt dan vastlegt in het echtscheidingsconvenant

Ik woon niet meer samen. Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen?

Uw ex-partner krijgt volgens de wet geen deel van uw ouderdomspensioen.

Ik ga scheiden of mijn geregistreerd partnerschap stopt of mijn samenwonen eindigt. Wat gebeurt er met mijn partnerpensioen?

In de meeste pensioenregelingen is een partnerpensioen verzekerd. Hierdoor krijgt uw partner bij uw overlijden een uitkering. Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt dan heeft dit gevolgen voor uw partnerpensioen. U krijgt van ons bericht over de gevolgen.

Neem bij einde samenwoning contact met ons op. Ons telefoonnummers is 058 297 9802. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. We helpen u graag!

Heeft u nog andere vragen?

Heeft u vragen over de gevolgen van uw scheiding, het stoppen van uw geregistreerd partnerschap of het samenwonen? Stel deze dan aan uw adviseur. Uw werkgever weet wie dit is.